آزمایش ۱ اندازه‌گیری آنتالپی خنثی شدن اسیدها و بازها اعضای گروه: جواد سلیمانی ـ حبیب مهرشاد مورخ: ۱۴/ ۷ / ۸۴ تئوری: واحد گرما، کالری است و طبق تعریف ۱، کالری مقدار حرارتی است که باید بوسیله یک گرم آب جذب شود تا درجه حرارت آن ۱ درجه سانتیگراد بالا

۳۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 186 قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

چکیده اقتصاد صنعتی ایران نیاز به دگرگونی اساسی دارد . ضعف ساختاری صنایع ، اقتضاء می کند که ابتدا دولت در چارچوب نظام برنامه ریزی هدفمند ، یک استراتژی جامع توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و در مرکزیت چنین اهداف درازمدت و دورنگری ، برنامه های مشخص

۲۷ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 177 قیمت: 5600 تومان 5000 تومان مشاهده و خرید

چکیده برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این

۲۶ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 172 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تردیدی نیست که انسان ها در زندگی اجتماعی وابستگی هایی به یکدیگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خویش مسئولیت هایی را به عهده دارد. برخی از این مسئولیت ها از نظر عقل, عرف, شرع و یا قوانین موضوعه الزامی است, اما بسیاری از آنها جنبه اخلاقی و

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 187 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده یکی از قواعد مهم و معروف در حقوق قاعده اصاله الزوم در عقود است. عقد لازم می‌تواند به چند صورت از این اصل خارج شود و منحل شود، منحل شدن عقد یا از طریق انفساخ است که انفساخ عبارت است از اینکه هرگاه عقد یا ایقاع صحیحا واقع شود

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 163 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است و برای آنکه جرم تلقی شود باید عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم فراهم باشد. کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 171 دسته: قیمت: 19000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه ارتکاب جـرم همواره توسط یک نفر به وقوع نمی‌پیوندد و همیشه جرم‌ نتیجه اراده و عمل یک‌ فـرد‌ نیست بلکه ممکن اسـت افـراد دیگری نیز با وی در ارتکاب عمل مجرمانه و در نتیجه وقوع جرم دخالت داشته باشند که در این صورت گاهی مستقیما در عناصر متشکله ذات

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 202 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

پرسشنامه ی انعطاف پذیری منابع انسانی انعطاف پذیری وظیفه ای ۱ کارکنان ما می توانند در زمان کوتاه از شغل کنونی به شغل جدید با مسئولیت های مشابه حرکت کنند. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۲ کارکنان ما می توانند در زمان کوتاهی به شغل های شایسته تر (با کیفیت

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 205 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

چکیده نهاد ثبت که تضمین‌کننده امنیت اقتصادی،حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه‌ جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام‌های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه‌ای‌ باتوجه‌به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می‌پردازد.نظام ثبتی ایران باوجود آن‌که‌ نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت

۱۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 172 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظـرات متفـاوتی ابـراز شده است ؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایده سرقفلی و حق کسب یـا پیشـه یـا تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکـان توقیـف و مزایـده آن هسـتند و تعدادی دیگر توقیف

۱۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 194 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید