اکسل و وورد گروه آموزشی حسابداری کارشناس حرفه ای حسابداری مالی پروژه مالی حسابداری عنوان پروژه: موسسه آراز استاد: نگارنده: نیم سال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۷ مقدمه : حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به

31 دسامبر , 2019 بازدید: 179 دسته: قیمت: 35000 تومان مشاهده و خرید

فایل وورد و اکسل گروه آموزشی حسابداری کارشناس حرفه ای حسابداری مالی پروژه مالی حسابداری عنوا: موسسه خدماتی آموزشی مهارت استاد راهنما: نگارنده: سال تحصیلی۱۳۹۶-۱۳۹۷ مقدمه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به

31 دسامبر , 2019 بازدید: 180 دسته: قیمت: 35000 تومان مشاهده و خرید

فایل وورد و اکسل گروه آموزشی حسابداری کارشناس حرفه ای حسابداری مالی پروژه مالی حسابداری عنوان پروژه: موسسه خدماتی تلاشگران استاد: نگارنده: نیم سال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۷ مقدمه : حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت

31 دسامبر , 2019 بازدید: 152 دسته: قیمت: 35000 تومان مشاهده و خرید

گروه آموزشی حسابداری کارشناس حرفه ای حسابداری مالی پروژه مالی حسابداری عنوان پروژه: موسسه تجاری پارسیان ۱۵۰ ثبت استاد: نگارنده: نیم سال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۷ مقدمه : حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به

31 دسامبر , 2019 بازدید: 156 دسته: قیمت: 36000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه امروز نگهداری از اطلاعات به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف واحد کامپیوتر در یک شرکت به‌شمار می‌رود. اما گاهی اوقات و به دلایل تقرییاً روشنی، این مسأله در برخی شرکت‌های کوچک یا متوسط مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. برخی از این دلایل عبارتند از: ۱- بسیاری از این قبیل شرکت‌ها

21 دسامبر , 2019 بازدید: 180 قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید

فرهنگ سیاسی, عراق, بحران هویت, فدرالیسم

21 دسامبر , 2019 بازدید: 188 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مقدمه طـبق‌ نـظریه‌ ی اکـثریت‌ علمای حقوق بین الملل ، اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، معتمدی مثبت در‌ صـمت حل و فصل درگیری های بین المللی است . بر اساس این نظریه ، کشورها‌ مکلفند از طـرق مسالمت‌

21 دسامبر , 2019 بازدید: 153 دسته: قیمت: 9000 تومان مشاهده و خرید

درس پژوهی – کلمه پرسشی أین – عربی پایه هفتم متوسطه اول

18 دسامبر , 2019 بازدید: 234 دسته: , قیمت: 4000 تومان 3500 تومان مشاهده و خرید

درس پژوهی حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره – عربی پایه نهم متوسطه اول

18 دسامبر , 2019 بازدید: 210 دسته: , قیمت: 4000 تومان 3500 تومان مشاهده و خرید

مقدمه ۱ شرح وظایف دایره حسابداری شعب ۳ حسابداری شعب: عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری ۷ نحوه پرداخت مساعده به کارکنان ۸ چک: ۱- تعریف چک ۹ ۲- ارکان چک ۹ ۱-۲- تاریخ صدور چک ۱۰ ۲-۲- مبلغ چک ۱۱ ۳-۲- محلی که چک در آنجا

15 دسامبر , 2019 بازدید: 240 دسته: قیمت: 11000 تومان مشاهده و خرید