چکیده با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش نفت در دریای خزر و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته‌ در حاشیهء آن،کشورهای نوخاسته،خواهان مشخص شدن وضعیت مالکیت و تعیین حدود خود برای استخراج‌ منابع بستر و زیر بستر دریای خزر به‌طور مستقل گردیده‌اند.مبنای حقوقی دریای خزر به دنبال پدید آمدن‌ سه

۶ اسفند , ۱۳۹۷ بازدید: 120 دسته: قیمت: 30000 تومان مشاهده و خرید

ازدواج مجدد در ایران، عراق یمن، تونس و مصر چکیده در سـال‌های اخـیر سؤالاتی درباره چند همسری در اسلام افکار عمومی را به خود‌ جلب کرده است، مانند: آیا تعدد زوجات مـی‌تواند موضوع قانونگذاری قرار گیرد یا‌ ازدواج مجدد یک امر‌ خصوصی‌ است که دخالت حاکمیت و دادگاه خانواده در

۶ اسفند , ۱۳۹۷ بازدید: 155 دسته: قیمت: 15000 تومان 20000 تومان مشاهده و خرید

چکیده مقاله با عنوان بررسی سیاست جنایی ایران و فرانسه در قبال پولشویی در پی شناسایی ماهیت و ابعاد جرم پولشویی است تا با کسب شناختی کامل و جامع از آن بتواند به بررسی سیاست جنایی هریک از کشورهای ایران و فرانسه در قبال جرم مذکور بپردازد. از بین اقسام

۱۴ بهمن , ۱۳۹۷ بازدید: 205 دسته: قیمت: 25000 تومان 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده : پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی

۱۴ بهمن , ۱۳۹۷ بازدید: 157 دسته: قیمت: 25000 تومان 19000 تومان مشاهده و خرید

طرح جابر کلاس سوم ابتدایی چرخه آب به همراه دفتر کارنما نکته ای پیرامون طرح جابر کلاس سوم ابتدایی چرخه آب به همراه دفتر کارنما

۲۴ دی , ۱۳۹۷ بازدید: 191 قیمت: 3000 تومان مشاهده و خرید

پروژه مالی مدارس

۱۶ دی , ۱۳۹۷ بازدید: 153 دسته: قیمت: 70000 تومان مشاهده و خرید

چکیده از نعماتی که خداوند متعال به رایگان در اختیار بشر قرار داده (جنگلها و مراتع ) هستند که اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جنگلها و مراتع ) را از انفال دانسته و آنها را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده که آیه شریفه انفال در همین خصوص

۱ آذر , ۱۳۹۷ بازدید: 204 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: مرور زمان به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوی عمومی معمولا به سه نوع تقسیم می‌شود: مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم. در قوانین قبل از انقلاب مرور زمان صریحا بیان شده بود و انواع آن نیز از مقررات قانون مجازات عمومی و قوانین

۱ آذر , ۱۳۹۷ بازدید: 169 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده هیئت منصفه افرادی هستند که دعوت شده‌اند تا درباره صحت‌ یا سقم اعمال منتسب به متهم که در حضور آنها در دادگاه مطرح میشود اظهارنظر کنند بدون اینکه به صفت حقوقی آن اعمال کاری داشته باشند.در کشورهائیکه هیئت منصفه‌ در تمام یا قسمتی از محاکمات دخالت دارد رسم بر

۱ آذر , ۱۳۹۷ بازدید: 207 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده هنگامی ‌ ‌‌‌کـه‌ دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را‌ منعقد‌ می‌ سـازند, ایـن عـقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می شود و برابر با قاعده‌ و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضـروری خواهد شد,‌ زیرا هرکدام از

۳۰ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 296 دسته: قیمت: 15000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید