فهرست عنوان صفحه فصل اول:آشنایی با مکان کارآموزی مقدمه…………………………………………………………………………….۲ مشخصات مکان یک داروخانه……………………………………………………..۲ چارت تشکیلاتی داروخانه…………………………………………………………۲ چند نکته مهم …………………………………………………………………….۳ انتخاب افراد……………………………………………………………………..۳ تبلیغات…………………………………………………………………………..۳ ارتقای فروش…………………………………………………………………….۴ قیمت فروش……………………………………………………………………..۴ فصل دوم:شرح کار کارآموز شامپو ها………………………………………………………………………….۶ تهیه و تولید شامپوها………………………………………………………………۶ انواع اصلی شامپوها………………………………………………………………۸ شامپوهای خشک………………………………………………………………….۹ شامپوهای معمولی……………………………………………………………….۱۰ شامپوهای ملایم………………………………………………………………….۱۰ ‌ شامپوهای بچه…………………………………………………………………….۱۱ شامپوهای

16 سپتامبر , 2020 بازدید: 142 قیمت: 9000 تومان مشاهده و خرید

عنوان صفحه راهنمای نصب نرم افزار حسابداری راهنمای استفاده از نرم افزار حسابداری و انبار منوهای اصلی نرم افزار «آل ورAlver » تعریف تعریف حسابها تعریف حساب کل تعریف حساب معین تعریف حساب جزء تعریف حساب بانک تعریف حساب هزینه تعریف کالا تعریف موجودی اول دوره کالا گزارش کاردکس حسابداری

16 سپتامبر , 2020 بازدید: 146 قیمت: 9000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب تاریخچه ۴ شرح ۴ مواد اولیه کارخانه : ۵ آرد : ۵ آب : ۶ روغن :. ۶ بکینگ پودر: ۶ شکر: ۷ تخم مرغ وپودرتخم مرغ : ۷ ویژگی های پودرتخم مرغ : ۷ شیروشیر خشک : ۸ نحوه قرار گرفتن خطوط تولید : ۸ خط تولید

16 سپتامبر , 2020 بازدید: 217 قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: صلاحیت دادگاه های نظامی ناظر به صلاحیت قضائی در مفهوم کلی، که عبارت است از داشتن شرایط لازم و کافی قانونی برای تحقیق، محاکمه و صدور رأی قضائی است. هیچ شخصی نمی تواند فردی را مورد تحقیق و محاکمه قرار دهد و علیه او رأی صادر کند مگر اینکه

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 118 دسته: قیمت: 17000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: قتل های ناموسی به کشته شدن زنی در خانواده خویش و به دست مردان خویشاوند خود اطلاق می شود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده شود مجازات می شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی به تجاوز جنسی

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 135 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ‌‌‌در‌ اجـاره اشیاء، انسان و یا حیوان در صورت عدم تعیین مدت و یا میزان کاری‌ که‌ بـاید‌ صـورت پذیـرد، به دلیل جهالت در میزان منافع و احتمال عدم تعادل بین منافع ومال‌الاجاره، عقد‌ اجاره باطل مـی‌گردد.از طرفی در بیشتر انواع اجاره یا حداقل در تعداد‌ قابل توجهی از

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 135 دسته: قیمت: 10000 تومان 9000 تومان مشاهده و خرید

چکیده دادرسی درمحاکم براساس تشریفات بنیان نهاده می شوند به عبارتی دادرسی غالبا تشریفاتی است مگر درمواردی که قانونگذار تصریح کند با رعایت این تشریفات است که عدالت رعایت می شود ودادرسی عادلانه راموجب می گردد. تشریفات دادرسی رامی توان ازمتن قانون آئین دادرسی مدنی استخراج کرد به طوری که

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 151 دسته: قیمت: 17000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

چکیده به موجب آموزه های فقهی و بایسته های حقوقی ، با تشکیل خانواده ، حقوق و تکالیف مختلفی میان زوجین و نیز بین پدر و مادر و فرزندان برقرار می شود؛ به منظور صیانت از نهاد خانواده در مورد وظایف زوجین ، ضمانت های اجرایی گوناگونی ؛ اعم از

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 108 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بی شک امروز، یکی از مشکلات جوامع بشری، پدیده شوم مواد مخدر می باشد که آنرا تبدیل به یک بحران بین المللی کرده است. پدیده ای که با ضربه ها و آسیب های جدی خود بر پیکره جامعه بشری به عنوان بلایی خانمان سوز، کرامت، شرافت و فرهنگ و

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 121 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بررسی قرار دهد. واژگان کلیدی: زمان، مکان، تجارت الکترونیکی، قرارداد   فهرست مطالب چکیده ۳ مقدمه ۴ مبحث اول: مفهوم، گستره و اعتبار قراردادهای الکترونیکی ۵ گفتار اول: مفهوم و گستره ی قراردادهای الکترونیکی ۵ بند اول: تعریف قرارداد الکترونیکی ۵ بند دوم: گستره ی قراردادهای الکترونیکی ۷ مبحث

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 127 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید