استانداردهای حسابداری، استانداردهای اصل محور، استانداردهای قاعده محور، بحران مالی، محدودیت مالی.

۱ مهر , ۱۳۹۸ بازدید: 73 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ۱ فصل اول ۲ کلیات ۲ مقدمه : ۳ ۱ ـ بیان مسئله : ۴ ۲ ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ۴ ۳ ـ مرور ادبیات و سوابق تحقیق : ۴ ۴ ـ جنبه جدید و نوآوری در تحقیق : ۵ ۵- سازماندهی تحقیق : ۵ فصل

۲۳ شهریور , ۱۳۹۸ بازدید: 91 دسته: قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید

چکیده یکی از حقوقی که برای افراد انسانی وجود دارد حق مالکیت است و این حق مالکیت هم همیشه مفروز نیست بلکه در برخی موارد به صورت مشاع است ، مشاع و اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی این که حق مالکیت دو یا چند نفر در یک مال جمع شده

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 143 دسته: قیمت: 13000 تومان مشاهده و خرید

گاهی افرادی با تبانی و به صورت گروهی، به منظور دستیابی به منافع مادی و قدرت،اقدام به فعالیتهای غیر قانونی و هماهنگ کرده و از هر نوع ابزار مجرمانه برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند. این موضوع تحت عنوان جرایم سازمان یافته قرار می گیرد که تصویب کنوانسیون

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 118 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

پاوریپونت استاندارد شماره ۱ حسابداری (ارائه صورتهای مالی تجدیدنظر شده ۱۳۹۷)

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 165 دسته: قیمت: 29000 تومان مشاهده و خرید

چکیده اکراه به عنوان یکی از موانع ایجاد مسئولیت کیفری از مباحث بسیار مهم و بحث برانگیز در حقوق داخلی و بین المللی میباشد. البته آنچه که موضوع اختلاف در سیست مهای مختلف حقوقی نوشته و کامن لا است اکراه در جنایات منتهی به قتل انسان ب یگناه است. در

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 146 دسته: قیمت: 14000 تومان مشاهده و خرید

کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به‏ وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال‏ غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، لیکن دارای خصوصیات ویژه‏ای است که آن‏ را از جرائم مذکور جدا می‏کند.از جمله به‏ کار بردن وسیله متقلبانه،اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی‏ خاص کلاهبرداری است که در سایر جرائم‏ وجود ندارد.به لحاظ این که جرم مذکور از طرق مختلف واقع می‏شود،تحولات‏ اجتماعی در تغییر چهره‏های مختلف‏ کلاهبرداری نقش مؤثر و مستقیم دارد و لازم‏ است در بررسی این جرم به نکات مذکور توجه بیشتری شود تا هم حقوق متهمین حفظ شود و هم کلاهبرداری با اغفال مخاطبین خود اموال آنها را به یغما نبرند در این تحقیق به بررسی ارکان بزه کلاهبرداری می پردازیم..
کلید واژه: کلاهبرداری ، بزه، اختلاس، ارکان

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 126 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

واژگان کلیدی: قصاص، اولیاء دم، عفو، رضایت جانی، اهداء عضو ، فقه و حقوق

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 140 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

بزهکاری -جرم -سرقت

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 123 دسته: قیمت: 14000 تومان مشاهده و خرید

واژگان کلیدی: دولت، ، حوزه خصوصی، حوزه عمومی، نظام سیاسی، دولت شبه مدرن

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 120 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید