چکیده در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیر انسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه جدید (اقتصاد مقاومتی) به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصادی کشورمان مورد

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 130 دسته: قیمت: 55000 تومان 39000 تومان مشاهده و خرید

چکیده توسعه‌ی یادگیری سازمانی به‌وجود شرایط و زمینه‌ای‌ مناسب نیاز دارد. در این میان، نقش عوامل انـسانی‌اجتماعی در ایجاد سازمان یادگیرنده‌ بسیار تعیین-کننده است‌. شناخت‌ بهتر نقش رهبری و رهبری تـسهیل¬کننده‌ی یادگیری سازمانی می¬تواند بـه ایـجاد آمادگی لازم برای توسعه‌ی سازمان یادگیرنده کمک کند. از این‌رو، در پژوهش حاضر به

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 86 دسته: قیمت: 15000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده یکی از علل‌ مـهمی‌ کـه‌ بـطوء جریان دادرسی را در دادگاههای مدنی ایرن ایجاد مینماید رسیدگی متعدد نسبت بموضوع مطروحه‌ میباشد-بدیهی اسـت چنانچه بگفتگوی مورد نزاع دقیقا در یک مرحله زسیدگی بعمل‌ آید منظور دادگاه کـه‌ کشف‌ حقیقت امر و نـتیجتا ذیـحق شناختن احد از طرفین است بآسانی انجام

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 68 دسته: قیمت: 32000 تومان 29000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه: دیگر به‌ سختی‌ می‌توان‌ شـخصی را یـافت کـه‌ در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق‌ زن در ایران نباشد،به‌ نظر می‌رسد که در این‌ مورد نیز اتفاق نـظر وجود دارد که سمت و جهت‌ این تحول باید برای‌ رفع‌ تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جـایگزینی شایسته‌

۹ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 160 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید

فصل اول مقدمه تعیین مساله و انتخاب موضوع بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله جدید و علمی بودن مسئله فصل دوم برنامه ریزی درس پژوهی فرایند درس پژوهی طراحی آموزشی۱ تعیین راهکارها در راستای حل مسئله بیان دلیل

۸ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 123 دسته: قیمت: 14000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

فهرست چکیده ۸ مقدمه ۹ بیان مسئله ۱۰ تبین ضرورت و اهمیت موضوع ۱۱ یک دوره درس پژوهی ۱۲ برنامه ریزی درس پژوهشی ۱۲ اهداف کلی ۱۳ هدف درس پژوهی ۱۳ حیطه عاطفی ۱۳ نحوه تقسیم کار ۱۳ ویژگی های طرح درس ( سناریو ) ۱۴ زمان بندی نحوه اجرا

۸ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 150 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر و گروه درمانی آدلری بر افزایش تاب آوری و عزت نفس زنان مطلقه صورت گرفت . روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون و گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه مراجعه

۵ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 158 دسته: قیمت: 9000 تومان 7000 تومان مشاهده و خرید

چکیده جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار برده می شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود. از نظر تاریخی و با تأثیر پذیری

۳۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 144 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می‌باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است. نگارنده در این نوشتار ضمن پاسخگویی به برخی از چالشهای موجود در امر حضانت عمدتا به کاستی‌ها و نارسایی‌های قواعد و مقررات مربوط

۳۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 149 دسته: قیمت: 16000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

چکیده این نوشتار به بررسی قاعده فقهی (المومنون عند شروطهم) پرداخته است اهمیت بررسی قاعده مذکور از این جهت است که بیانگر حدود و میزان نفوذ اراده دو طرف عقد در مفاد آن می باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفاد قاعده با تکیه بر ادله آن

۳۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 181 دسته: قیمت: 17000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید