چکیده مقاله با عنوان بررسی سیاست جنایی ایران و فرانسه در قبال پولشویی در پی شناسایی ماهیت و ابعاد جرم پولشویی است تا با کسب شناختی کامل و جامع از آن بتواند به بررسی سیاست جنایی هریک از کشورهای ایران و فرانسه در قبال جرم مذکور بپردازد. از بین اقسام

۱۴ بهمن , ۱۳۹۷ بازدید: 61 دسته: قیمت: 25000 تومان 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده : پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی

۱۴ بهمن , ۱۳۹۷ بازدید: 51 دسته: قیمت: 25000 تومان 19000 تومان مشاهده و خرید

طرح جابر کلاس سوم ابتدایی چرخه آب به همراه دفتر کارنما نکته ای پیرامون طرح جابر کلاس سوم ابتدایی چرخه آب به همراه دفتر کارنما

۲۴ دی , ۱۳۹۷ بازدید: 62 قیمت: 3000 تومان مشاهده و خرید

پروژه مالی مدارس

۱۶ دی , ۱۳۹۷ بازدید: 51 دسته: قیمت: 70000 تومان مشاهده و خرید

چکیده از نعماتی که خداوند متعال به رایگان در اختیار بشر قرار داده (جنگلها و مراتع ) هستند که اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جنگلها و مراتع ) را از انفال دانسته و آنها را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده که آیه شریفه انفال در همین خصوص

۱ آذر , ۱۳۹۷ بازدید: 104 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: مرور زمان به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوی عمومی معمولا به سه نوع تقسیم می‌شود: مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم. در قوانین قبل از انقلاب مرور زمان صریحا بیان شده بود و انواع آن نیز از مقررات قانون مجازات عمومی و قوانین

۱ آذر , ۱۳۹۷ بازدید: 82 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده هیئت منصفه افرادی هستند که دعوت شده‌اند تا درباره صحت‌ یا سقم اعمال منتسب به متهم که در حضور آنها در دادگاه مطرح میشود اظهارنظر کنند بدون اینکه به صفت حقوقی آن اعمال کاری داشته باشند.در کشورهائیکه هیئت منصفه‌ در تمام یا قسمتی از محاکمات دخالت دارد رسم بر

۱ آذر , ۱۳۹۷ بازدید: 83 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده هنگامی ‌ ‌‌‌کـه‌ دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را‌ منعقد‌ می‌ سـازند, ایـن عـقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می شود و برابر با قاعده‌ و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضـروری خواهد شد,‌ زیرا هرکدام از

۳۰ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 146 دسته: قیمت: 15000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده چند همسری به معنای اختیار کردن بیش از یک زن در نزد شارع، مقدس منوط به شرایط خاص و رعایت عدالت می باشد. این نوشتار ضمن تعریف چند زنی، وجود این پدیده در بین اقوام و ادیان و نظریات و علل آن را بررسی کرده است. به اعتقاد نگارنده

۳۰ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 130 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در پژوهش پیش رو نگاهی همه جانبه بر پدیده الکلیسم و تاثیرش بر جامعه خواهیم داشت . برای آشکار شدن موضوع مورد نظرمان در ابتدا به بررسی حقوقی و آشنایی با اصطلاحات و مواد قانونی در رابطه با شرب خمر خواهیم پرداخت. آشنا شدن با اصطلاحات حقوقی و مفاهیم

۳۰ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 126 دسته: قیمت: 15000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید