چکیده:
دادرسی فـوری یکی از مهم‌ترین مباحث‌ آیین دادرسی مدنی است.موضوع‌ آثار‌ ناشی از دادرسی فوری به جـهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بـر خـواهان و خوانده و بعضا بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است.نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می‌تواند آثاری‌ را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد.در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسـی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس‌ پرداخته‌ شود و ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هردو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند.
واژگان کلیدی:
دستور موقت-قرار انسداد-دادرسی فوری-خواهان-خوانده-اشخاص ثالث.

6 مارس , 2016 بازدید: 1568 دسته: قیمت: 9000 تومان مشاهده و خرید

گسترش وسیع همکاریهای اقتصادی بین‌المللی بین تمامی کشورهای جهان با سیستم‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متفاوت، اقتصاد این کشورها را بصورت نظام واحد به هم پیوسته‌ای، در آورده است. نقش مکانیسم‌ حقوقی چنین نظامی که جریان دارائیها و خدمات بین اقتصاد کشورهای مختلف جهان را متوازن می‌کند، الزاماً افزایش می‌یابد. در نتیجه تظیم قواعد حقوقی خاص جهت معاملات اقتصادی بین‌المللی که تعدادشان روز به روز بیشتر و مسائلشان پیچیده‌تر می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این جهت تدریجاً اقداماتی جهت تدوین و توسعه قواعد حقوقی بوسیله بعضی از کشورها و همچنین در سطح بین‌المللی انجام پذیرفته است. این تدوین قواعد تجاری که توسط اعمال تجاری ناشی از قراردادها تقویت و تکمیل می‌شود، رویه تجاری بین‌‌المللی را بوجود می‌آورد.
بدینسان حقوق تجارت بین‌الملل، هم در سطح کشورها و هم در سطح بین‌المللی از استقلال بیشتری برخوردار گردیده و لزوم مقرراتی نوین حاکم بر روابط اقتصادی بین‌الملل که بهتر بتواند پاسخگوی نیازهای تعاملات تجاری بین‌المللی باشد،‌وضع مقررات ویژه حقوق تجارت بین‌المللی را توجیه کرده است.
در نتیجه سازمانهای بین‌المللی همزمان با ضعف قوای مقننه در بعضی از کشورها جهت تدوین و توسعه تجارت بین‌الملل بوجود آمده‌اند. این سازمانها بین‌المللی نقش بارزی را جهت هماهنگی و یکنواختی حقوق تجارت بین‌الملل ایفا می‌کنند. از مهمترین این سازمانها می‌توان به «کمسیون سازمان ملل در خصوص حقوق تجارت بین‌الملل » و همچنین «کمیته تدوین تدریجی حقوق تجارت بین‌المللی» که «توسط موسسه بین‌المللی رم برای وحدت حقوق خصوصی » ایجاد شده است اشاره کرد. دراین میان آنسیترال و نقش آن در توسعه حقوق تجارت بین‌الملل موضوع بحث ما خواهد بود.

3 مارس , 2016 بازدید: 2193 دسته: قیمت: 39000 تومان 35000 تومان مشاهده و خرید

امر به معروف و نهی از منکر این نهاد از سویی متوجه عموم شهروندان جامعۀ اسلامی با قطع نظر از مناسب و سمت های اجتماعی آن هاست این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است. حضور این نهاد در تمامی مراحل شکل گیری فرایند عمل مجرمانه و نیز تأثیر

25 فوریه , 2016 بازدید: 1806 دسته: , قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

وسواس چیست ؟ وسواس عبارت است از تکرار بدون اراده افکار ناخوشایند . اگر چه فرد می فهمد که این افکار نامناسب وغیر عادی است لیکن قادر به دور کردن آنهانیست . وسواس تا اندازه ای در همه افراد بشروجود دارد ومظاهر آن در شک و تردید،عدم قدرت در تمرکز

25 فوریه , 2016 بازدید: 1324 دسته: , قیمت: 5000 تومان مشاهده و خرید

چکیده از آنجا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن بهترین طریق انتفاع از موقوفات به شمار می‏آید. با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که مالک عین و منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوفٌ علیهم یا متولّی، در قالب نمایندگی یعنی سمت

25 فوریه , 2016 بازدید: 1679 دسته: , قیمت: 5000 تومان مشاهده و خرید