 مقدمه • الف – یادداشتهای توضیحی تاریخچه موضوع شرکت سرمایه شرکت محل قانونی شرکت • ب – صورتهای مالی اساسی تلفیقی ترازنامه تلفیقی صورت سود و زیان تلفیق گردش حساب سود ( زیان ) انباشته تلفیقی صورت جریان وجوه نقد تلفیقی • پ – صورتهای مالی اساسی شرکت رادیاتورسهند

5 آوریل , 2016 بازدید: 1121 دسته: قیمت: 5000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی،تحلیل هزینه فایده،اثربخشی ویکپارچه سازی فعالیتها رابه ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند.بودجه ریزی زمانی موفق وکارآمد خواهد بود که درآمدها وهزینه ها برپایه واساس درست وعملی استواروبا دقت بسیار بالایی پیش بینی گردد تا در زمان اجرا میان آنچه پیش بینی شده

5 آوریل , 2016 بازدید: 1403 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

قبل از مشروطیت شاه شخصی را به نام وزیر مالیه مأمور می‌ساخت بودجه کشور را تنظیم کند با انقلای مشروطه در زمینه بودجه قوانین رواج یافت که عمدتاً از قوانین بودجه فرانسه نشأت می‌گرفت برطبق قوانین اساسی متمم آن مجلس ظاهراً محور قدرت بود، و تصویب بودجه به مجلس واگذار

5 آوریل , 2016 بازدید: 1617 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده : امروزه کشورهای متفاوتی اعم از توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای دستیابی به هدف هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از

5 آوریل , 2016 بازدید: 1090 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است که می تواند از محدوده سیاسی کشور نیز فراتر رود. پولشویی

5 آوریل , 2016 بازدید: 1115 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده هر واحد تولیدی یا خدماتی سیستم حقوق و دستمزدی دارد سیستم حقوق و دستمزد سهم هر یک از کارکنان را مشخص می‌کند و همچنین هزینه هایی که یک مؤسسه دارد به خود اختصاص می‌دهد سیستم و حقوق و دستمزد در مؤسسات تولیدی و صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار است

5 آوریل , 2016 بازدید: 1453 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: در دنیای رقابتی امروز توجه به مشتریان یکی از کلیدی ترین استراتژیها به منظور ارائه خدمات می باشد. صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحولات گسترده ای است. چشم انداز شدت گرفتن رقابت در این صنعت حرکت به سوی آزاد سازی اقتصاد و نزدیک شدن به بازارهای

5 آوریل , 2016 بازدید: 1753 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده سیستم بهنگام سیستمی منضبط، یکپارچه و فرآیند گراست که برای بهبود همزمان بهره وری و کیفیت از سیستم های کاری چند منظوری و سیستم کنترل کششی استفاده می کند. هدف این سیستم جلوگیری از راکد ماندن سرمایه به شکل موجودی است اساس سیستم بهنگام فرآیند یکنواخت وپایدار تولید ازطریق

5 آوریل , 2016 بازدید: 1108 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده حسابداری فرایند شناسایی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی به استفاده کنندگان می باشد به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود و اسلام به عنوان یک روش زندگی توجه زیادی به فعالیتهای تجاری دارد. خداوند در قرآن راهنماییهای لازم را برای

5 آوریل , 2016 بازدید: 1147 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه¬گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن¬ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه¬هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می¬شود. در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به

5 آوریل , 2016 بازدید: 1119 دسته: قیمت: 7000 تومان مشاهده و خرید