امر به معروف و نهی از منکر این نهاد از سویی متوجه عموم شهروندان جامعۀ اسلامی با قطع نظر از مناسب و سمت های اجتماعی آن هاست این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است. حضور این نهاد در تمامی مراحل شکل گیری فرایند عمل مجرمانه و نیز تأثیر

۶ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1372 دسته: , قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

وسواس چیست ؟ وسواس عبارت است از تکرار بدون اراده افکار ناخوشایند . اگر چه فرد می فهمد که این افکار نامناسب وغیر عادی است لیکن قادر به دور کردن آنهانیست . وسواس تا اندازه ای در همه افراد بشروجود دارد ومظاهر آن در شک و تردید،عدم قدرت در تمرکز

۶ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 863 دسته: , قیمت: 5000 تومان مشاهده و خرید

چکیده از آنجا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن بهترین طریق انتفاع از موقوفات به شمار می‏آید. با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که مالک عین و منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوفٌ علیهم یا متولّی، در قالب نمایندگی یعنی سمت

۶ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1231 دسته: , قیمت: 5000 تومان مشاهده و خرید