چکیده : گرچه، مفهوم تفسیر و تعدیل روشن است و هر یک باید در جای اجرا شود، ولی گاه ممکن است دادرس در پوشش تعدیل، دست به تفسیر بزند.پیام این مقاله آن است که مفاهیم مذکور استقلال دارند به طور طبیعی باید هریک در جای خود اعمال گردد و

۱۵ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 817 دسته: قیمت: 19000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

عواملی که ممکن است موجب اختلاف گردیده و ضرورت تفسیر را ایجاب نماید، مواردی همچون عدم ثبت و ضبط توافقات، صریح نبودن (ابهام) قرارداد، تعارض عبارات و سکوت متعاملین می باشند، و ما را ناگزیر به تفسیر قرارداد می کند. مقدمه فصل اول- کلیات و مفاهیم مبحث اول – مفهوم

۱۵ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 1020 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ۱ مقدمه ۲ الف- بیان مسأله ۲ ب- سئوالات تحقیق ۳ ج- پیشینه تحقیق ۴ د- فرضیه¬های تحقیق ۵ هـ- اهداف تحقیق ۵ و- جنبه نوآوری در تحقیق ۵ ز- روش تحقیق ۵ ح- ابزار تحقیق ۵ ط- سامان¬دهی تحقیق ۶ فصل اول- مفهوم و ماهیت حقوقی مذاکرات پیش¬قراردادی

۱۱ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 1046 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه ارزیابی مناقصه یک گام اساسی در پروسه مناقصه است.در ارزیابی مناقصه باید از رفتار شخصی یا اختیاری پرهیز شود.برای این منظور ,مدلی به نام ” تصمیم گیری چند منظوره مهندسی پویای بهینه سازی شده به وسیله معیار انتروپی ” ارائه شده است.در این مدل, معیار دینامیکی , قیمت است

۸ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 710 دسته: قیمت: 12000 تومان مشاهده و خرید

    مقدمه در دنیای معاصر روابط بین اتباع دولت‌ها به گونه‌ای گسترش یافته است که برای هیچ ملتی میسر نمی‌باشد تا در چهارچوب مرزهای سرزمینی خود محصور مانده و به روابط داخلی بسنده نماید، به همین جهت خواسته یا ناخواسته در روابط بین افراد در همه کشورها، با پدیده‌ای

۲۷ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1010 دسته: , قیمت: 17000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

فصل اول- کلیات مبحث اول-مفهوم مذاکرات پیش از قرارداد ۶ گفتار اول- تبین « مذاکره» ۶ مبحث دوم – ماهیت حقوقی مذاکرت پیش قراردادی ۹ گفتار اول – توافقات مقدماتی ۹ گفتار دوم – مذاکرات قراردادی فاقد وصف توافق مستقل ۱۹ بنبند دوم- اظهارات دارای اثر حقوقی ۲۸ الف –

۲۲ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1614 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بزهکاری به مجموعه تخلفات جزایی که افراد در یک جامعه مرتکب می‌شوند اطلاق می‌شود و بزهکاری کودک و نوجوان مربوط به سنینی است که توسط قوانین حدود آن مشخص شده است.بزهکاری کودک و نوجوان دیر زمانی است که مورد توجه و اقبال صاحب‌نظران علوم تربیتی، روانشناسان و مربیان بوده

۲۲ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1062 دسته: قیمت: 39000 تومان 34000 تومان مشاهده و خرید

چکیده پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود ۱ * سرعت ، ۲ * سهولت و ۳ * امنیت روابط تجارتی . به عبارت دیگر چون

۲۲ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1152 دسته: , قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب مقدمه ۱٫ تبیین موضوع بحث ۲٫ پیشینه قضاوت ۳٫ ضرورت قضاوت ۴٫ قضاوت از نگاه اسلام ۵٫ قضاوت در روابط بین‌الملل ۶٫ وضعیت جدید بین‌المللی ۷٫ مراجع بین‌المللی غیر مسلمان ۸٫ کشورهای اسلامی و مراجع بین‌المللی ۹٫ علل سلطه پذیری مسلمانان ۱۰٫ گرایش به حقوق بشری ۱۱٫ سلطه

۲۲ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1215 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه فصل اول : کلیات مبحث اول : تعهد گفتار اول: مفهوم لغوی تعهد گفتار دوم: مفهوم فقهی تعهد گفتار سوم: اصطلاح حقوقی تعهد گفتار چهارم: طرفین تعهد گفتار پنجم: موضوع تعهد الف ـ تعهد به تملیک ب ـ تعهد به انجام کار ج ـ تعهد به خودداری از انجام

۲۰ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1047 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید