مقدمه ارزیابی مناقصه یک گام اساسی در پروسه مناقصه است.در ارزیابی مناقصه باید از رفتار شخصی یا اختیاری پرهیز شود.برای این منظور ,مدلی به نام ” تصمیم گیری چند منظوره مهندسی پویای بهینه سازی شده به وسیله معیار انتروپی ” ارائه شده است.در این مدل, معیار دینامیکی , قیمت است

۸ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 545 دسته: قیمت: 12000 تومان مشاهده و خرید

    مقدمه در دنیای معاصر روابط بین اتباع دولت‌ها به گونه‌ای گسترش یافته است که برای هیچ ملتی میسر نمی‌باشد تا در چهارچوب مرزهای سرزمینی خود محصور مانده و به روابط داخلی بسنده نماید، به همین جهت خواسته یا ناخواسته در روابط بین افراد در همه کشورها، با پدیده‌ای

۲۷ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 886 دسته: , قیمت: 17000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

فصل اول- کلیات مبحث اول-مفهوم مذاکرات پیش از قرارداد ۶ گفتار اول- تبین « مذاکره» ۶ مبحث دوم – ماهیت حقوقی مذاکرت پیش قراردادی ۹ گفتار اول – توافقات مقدماتی ۹ گفتار دوم – مذاکرات قراردادی فاقد وصف توافق مستقل ۱۹ بنبند دوم- اظهارات دارای اثر حقوقی ۲۸ الف –

۲۲ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1467 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بزهکاری به مجموعه تخلفات جزایی که افراد در یک جامعه مرتکب می‌شوند اطلاق می‌شود و بزهکاری کودک و نوجوان مربوط به سنینی است که توسط قوانین حدود آن مشخص شده است.بزهکاری کودک و نوجوان دیر زمانی است که مورد توجه و اقبال صاحب‌نظران علوم تربیتی، روانشناسان و مربیان بوده

۲۲ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 929 دسته: قیمت: 39000 تومان 34000 تومان مشاهده و خرید

چکیده پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود ۱ * سرعت ، ۲ * سهولت و ۳ * امنیت روابط تجارتی . به عبارت دیگر چون

۲۲ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1027 دسته: , قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب مقدمه ۱٫ تبیین موضوع بحث ۲٫ پیشینه قضاوت ۳٫ ضرورت قضاوت ۴٫ قضاوت از نگاه اسلام ۵٫ قضاوت در روابط بین‌الملل ۶٫ وضعیت جدید بین‌المللی ۷٫ مراجع بین‌المللی غیر مسلمان ۸٫ کشورهای اسلامی و مراجع بین‌المللی ۹٫ علل سلطه پذیری مسلمانان ۱۰٫ گرایش به حقوق بشری ۱۱٫ سلطه

۲۲ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1063 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه فصل اول : کلیات مبحث اول : تعهد گفتار اول: مفهوم لغوی تعهد گفتار دوم: مفهوم فقهی تعهد گفتار سوم: اصطلاح حقوقی تعهد گفتار چهارم: طرفین تعهد گفتار پنجم: موضوع تعهد الف ـ تعهد به تملیک ب ـ تعهد به انجام کار ج ـ تعهد به خودداری از انجام

۲۰ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 918 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه اصل لزوم قرارداد ۴ که در فقه اسلامی تحت قاعده اصاله اللزوم مورد بحث قرار می گیرد می طلبد که طرفین قرارداد به تعهدات مندرجه آن پایبند باشند و چنانچه در مواقعی به این وظیفه خود عمل نکند یا اصلاً ایفای تعهد نکند یا اگر به تعهد خویش عمل

۲۰ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 777 دسته: قیمت: 5000 تومان مشاهده و خرید

چکیده پیدایش رایانه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، همراه خود دستاوردهای مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد. از جمله پیامدهای منفی آن پیدایش جرایم نوظهور رایانه ای و اینترنتی (ComPuter amP;Cyber Crime) است. این نوشته درصدد کاوش در مورد چیستی جرایم رایانه ای از دریچه حقوقی و

۲۰ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 751 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

۱- تبیین مساله حقوق مالکیت فکری*۱ عبارت از حقوق ناشی از خلاقیت های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری می باشد. این حقوق دارای دو شاخه اصلی حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی- هنری بوده که هر یک دارای مصادیق و مقوله‌های مخصوص به خود هستند. در

۲۰ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 854 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید