چکیده اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت ـبه جهت وجود عیبی قبل از عقد، در زن یا مردـ استصحاب لزوم است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مانع جریان این اصل می‌گردند. روایات تدلیس در موارد صدق عرفی تدلیس و قاعده لاضرر در تمامی

۲۸ فروردین , ۱۳۹۷ بازدید: 53 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیر انسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه جدید (اقتصاد مقاومتی) به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصادی کشورمان مورد

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 130 دسته: قیمت: 55000 تومان 39000 تومان مشاهده و خرید

چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر و گروه درمانی آدلری بر افزایش تاب آوری و عزت نفس زنان مطلقه صورت گرفت . روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون و گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه مراجعه

۵ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 158 دسته: قیمت: 9000 تومان 7000 تومان مشاهده و خرید

عاقله ، از نهاد های بحث بر انگیزی است که ذهن حقوقدان و اهل تحقیق را بسیار به خود مشغول کرده است .موضوعی که در حقوق اسلام جایگاه ویژه ای دارد در فقه و کتب حقوقی به آن باب مخصوصی اختصاص و تشریع آن از فلسفه خاصی برخوردار است .

۵ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 165 دسته: قیمت: 26000 تومان 25000 تومان مشاهده و خرید

چکیده مطالعه حاضر با هدف برآورد تابع تقاضای واردات نه گروه صنعتی ایران صورت گرفته است. البته یک هدف فرعی تحت عنوان محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی نیز مدنظر بوده است. در اختیار داشتن کشش های قیمتی و درآمدی به ویژه در سطوح بخشی و جزئی تری چون به

۵ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 170 دسته: قیمت: 13000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه‌ دولت‌ و حـکومت‌ بـه کـلیه دستگاه‌های اداره‌کننده یک کشور گفته می‌شود،که این دستگاه‌ها شامل قوای سه‌گانه‌ی مقننه‌،قضائیه و مـجریه می‌باشد.به عبارت دیگر،دولت عبارت است از:اجتماع بخشی از‌ انسان‌ها در سرزمینی مشخص‌ با‌ حـکومتی سازمان‌یافته که بر آنـها اعـمال حاکمیت می‌کند،لذا دولت در این معنا دارای چهار عنصر اساسی جمعیت،سرزمین،حکومت

۲۳ آذر , ۱۳۹۶ بازدید: 207 دسته: قیمت: 13000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه: امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق

۸ مرداد , ۱۳۹۶ بازدید: 313 دسته: قیمت: 12000 تومان 11000 تومان مشاهده و خرید

چکیده مقدمه و هدف: تالاسمی(thalassemia) یکی از بیماریهای هماتولوژیکی- ژنتیکی بوده و رایجترین گروه منفرد از ناهنجاریهای وراثتی در انسان است که به دو نوع مینور و ماژور مشاهده می شود.حیات بیماران بتا تالاسمی ماژور وابسته به تزریق مکرر خون است. تزریق مکرر خون باعث تجمع آهن در استخوان ها

۸ خرداد , ۱۳۹۶ بازدید: 363 دسته: قیمت: 10000 تومان 7500 تومان مشاهده و خرید

چکیده اصولی که اساس و مبنای زیبایی‌های ساختار بصری نقاشی سنتی ایران را تشکیل داده کاملا هم‌سو و هم‌جهت با ساختار معنوی و محتوایی آن است به گونه‌ای که)صورت و معنا)ماهرانه و با شناخت درهم تنیده‌ شده است.یکی از بارزترین ویژگی‌های نقاشی سنتی ایران در طول تاریخ تاکید بر ارزش‌های

۴ خرداد , ۱۳۹۶ بازدید: 300 دسته: قیمت: 10000 تومان 9000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه میزان ذخایر« نفت خام در جای» کشور حدود ۴۵۰ میلیارد بشکه تخمین زده می شود. از این میزان، تا پایان سال ۱۳۸۰ جمعاً حدود ۵۴ میلیارد بشکه از مناطق خشکی و دریایی برداشت شده است. میزان ذخایر بالفعل نفت خام کشور با توجه به ذخایر کشف شده جدید، حدود

۱۳ اردیبهشت , ۱۳۹۶ بازدید: 410 دسته: قیمت: 9500 تومان مشاهده و خرید