چکیده با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه‌های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام‌های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت. در

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 27 دسته: قیمت: 30000 تومان 25000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: در جرایم پولشویی و اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطح گسترده، دو شاخص است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبع دو شاخص فوق، هم باید گسترده و

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 23 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه حق مؤلف یکی از انواع مالکیت فکری است که به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری گفته می‌شود. معادل این حق در نظام حقوق کامن‌لا، حق تکثیر است. اصطلاح حق مؤلف برگرفته از واژهٔ فرانسوی droit d’auteur است و عموماً در کشورهای پیرو نظام حقوقی حقوق

۲۳ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 25 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تاثیر میزان اشتباه در قرارداد، بستگی به درجه اهمیت امر مورد اشتباه از نظر طرفین قرارداد دارد. بر این اساس در ماهیت قرارداد، خصوصیات قرارداد، هویت مورد معامله، خود موضوع معامله، مقدار معامله، ارزش مورد قرارداد « البته در یک حالت» هویت و اوصاف اساسی شخص و سمت شخص

۸ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 30 دسته: قیمت: 30000 تومان 25000 تومان مشاهده و خرید

چکیده آزادی مشروط به عنوان مهمترین موجب قانونی فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه را به موقع به اجرا گذارند

۸ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 28 دسته: قیمت: 9000 تومان 8500 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۳ مقدمه ۴ ١- مسؤولیت تضامنی والدینـ‌ در‌ حـضانت‌ ۵ ١-١- مسؤولیت تضامنی والدین پیش از طـلاق ۸ ١-٢- مسؤولیت‌ تضامنی والدین درحضانت پس از طلاق ۱۰ ٢- مبنای مسؤولیت والدین ۱۲ ٢-١- مبنای تقصیر‌ ۱۷ ٢-٢- تـخلف از تعهد (تکلیف ) ۲۰ ٣- ضمانت اجرای مسؤولیت

۸ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 30 دسته: قیمت: 13000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده قرارداد لیسانس یکی از قراردادهای انتقال فناوری در حوزه تجارت بین الملل است و بنابراین لازم است بعد فقهی و حقوقی آن بیان شود. قرارداد لیسانس در قالب های مختلف عقود معین قابلیت طرح دارد، ولی این قرارداد در قانون ایران تحت ماده ۱۰ قانون مدنی قرار می گیرد.

۸ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 26 دسته: قیمت: 12000 تومان 11000 تومان مشاهده و خرید

چکیده کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی‌ خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده،وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم-که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می‌گیرد و مالباختگان فراوان‌ را به دام می‌اندازد-به نحوی بارز از

۲۰ تیر , ۱۳۹۷ بازدید: 42 دسته: قیمت: 10000 تومان 9000 تومان مشاهده و خرید

مقدّمه موضوعی که این مقاله به بررسی آن می پردازد، مسئله «حق شرط» بر معاهدات بین المللی است که اهمیت بسیاری در شکل دهی روابط بین کشورها دارد؛ کشورهایی که با فرهنگ و آداب و رسوم و قوانین متفاوتی در دنیای حاضر می خواهند در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی

۲۰ تیر , ۱۳۹۷ بازدید: 35 دسته: قیمت: 12000 تومان 9000 تومان مشاهده و خرید

چکیده از مهم ترین اهداف خانواده، تقویت این نهاد مقدس و پاسداری از قداست و حفظ بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است . باتوجه به این مهم ، مقاله حاضر، با هدف حمایت از حقوق کودکان و آگاهی دادن سطح جامعه به خصوص والدین ، نسبت

۲۰ تیر , ۱۳۹۷ بازدید: 38 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید