چکیده توسعه‌ی یادگیری سازمانی به‌وجود شرایط و زمینه‌ای‌ مناسب نیاز دارد. در این میان، نقش عوامل انـسانی‌اجتماعی در ایجاد سازمان یادگیرنده‌ بسیار تعیین-کننده است‌. شناخت‌ بهتر نقش رهبری و رهبری تـسهیل¬کننده‌ی یادگیری سازمانی می¬تواند بـه ایـجاد آمادگی لازم برای توسعه‌ی سازمان یادگیرنده کمک کند. از این‌رو، در پژوهش حاضر به

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 187 دسته: قیمت: 15000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده آموزش و بهسازی نیروی انسانی در هرسازمان جایگاه ویژه‌ای دارد.هم‌چنین‌ آموزش ضمن خدمت کارکنان نقش به‌سزایی در ارتقای کارایی سازمان‌ها دارد. دوره‌های آموزش ضمن خدمت معمولا تقویت قابلیت‌های موجود و تسهیل کسب‌ دانش،پرورش مهارت‌ها و توانایی‌های مربوط به بهبود عملکرد کارکنان را شامل‌ می‌شود.آموزش‌های ضمن خدمت یکی از مهم‌ترین

۵ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 250 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده جهانی شدن از جمله مفاهیمی است که در سه دهه گذشته تداول یافته و علاوه بر عرصه مراکز علمی، تحقیقاتی، اذهان بسیاری از جهانیان را به خود مشغول داشته است. وجه مشترک برداشت های مختلف از جهانی شدن، توجه به بعد جهانی این پدیده است و چنین می نماید

۸ خرداد , ۱۳۹۶ بازدید: 279 دسته: قیمت: 10000 تومان 8000 تومان مشاهده و خرید

چکیده جامعه انسانی در برگیرنده انسان ها و میراث بشری است. تعامل انسان ها فرهنگ را در محیط پدید می آورد که به طور مداوم تکامل می یابد. مطالعه تاریخ تکامل فرهنگی در گذشته نشان می دهد که به دنبال انقلاب صنعتی تغییرات عمده ای در کل ساختار نظام اجتماعی

۱۳ اردیبهشت , ۱۳۹۶ بازدید: 479 دسته: قیمت: 10000 تومان 6500 تومان مشاهده و خرید

مقدمه هدف از تاسیس شرکت تعاونی کوشش و تلاش همگانی جهت رشد در زمینه های اقتصادی و فرهنگی می باشد. به این منظور با تاکید بر مشارکت جمعی،خودگردانی و خود اتکایی در جهت توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه همیاری و تعاون در فرهنگ اسلامی و ایرانی بر آن شدیم

۹ اردیبهشت , ۱۳۹۶ بازدید: 456 دسته: قیمت: 2500 تومان مشاهده و خرید

مقدمه پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور

۶ مهر , ۱۳۹۵ بازدید: 531 دسته: قیمت: 4400 تومان مشاهده و خرید