چکیده نگارنده در این پژوهش به دنبال ایثار اجتماعی در آموزه‌های قرآن و معارف اسلامی است. در این پژوهش هم آثار فردی و اجتماعی ایثار و کارکردهای آن در زندگی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و هم آیات و روایات و مستندات مورد نیاز را برای تفهیم بهتر

۱۳ اسفند , ۱۳۹۷ بازدید: 220 دسته: قیمت: 39000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تاریخ اسلام و جهان نشان می‌دهد که دین اسلام روح حیات را به کالبد بشریت دمید و جامعه انسانی را احیا نمود. اما از آغاز تاکنون همواره دشمنانی وجود داشته که مصمم به نابودی اسلام یا پیشگیری از تأثیرگذاری آن بوده‌اند. بدین منظور، نسخه‌هایی از اسلام غیرواقعی و قرائت‌هایی

۲۵ آذر , ۱۳۹۶ بازدید: 466 دسته: قیمت: 11000 تومان مشاهده و خرید