چکیده: امروزه یکی از مشکلات میان زوج¬های جوان که به واسطه¬ی آن کانون¬های خانوادگی در همان سال-های اول از هم می¬پاشد، نبود صداقت و فریب¬خوردن یکی از طرفین یا اصطلاحاً فریب در ازدواج است که حجمی از پرونده¬های دادگاه خانواده را به خود اختصاص می¬دهد.با توجه به پرونده¬های موجود در

۲۹ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 786 دسته: قیمت: 12000 تومان 9900 تومان مشاهده و خرید

چکیده: دادرسی فـوری یکی از مهم‌ترین مباحث‌ آیین دادرسی مدنی است.موضوع‌ آثار‌ ناشی از دادرسی فوری به جـهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بـر خـواهان و خوانده و بعضا بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است.نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می‌تواند آثاری‌ را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی

۲۹ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 697 دسته: قیمت: 20000 تومان مشاهده و خرید

چکیده وقف،یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای‏ حبس عین مال و تسبیل منافع آن است.اعمال حقوقی به دو دستهء عقد و ایقاع‏ تقسیم می‏شود،فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع بودن، اختلاف نظر دارند:۱٫وقف(عام-خاص)با اعلام اراده واقف و بدون

۲۶ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 922 دسته: قیمت: 19000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران مقدمه: در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف، که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا

۲۶ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 990 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه اصل لزوم قرارداد ۴ که در فقه اسلامی تحت قاعده اصاله اللزوم مورد بحث قرار می گیرد می طلبد که طرفین قرارداد به تعهدات مندرجه آن پایبند باشند و چنانچه در مواقعی به این وظیفه خود عمل نکند یا اصلاً ایفای تعهد نکند یا اگر به تعهد خویش عمل

۲۰ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 729 دسته: قیمت: 5000 تومان مشاهده و خرید

چکیده:
دادرسی فـوری یکی از مهم‌ترین مباحث‌ آیین دادرسی مدنی است.موضوع‌ آثار‌ ناشی از دادرسی فوری به جـهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بـر خـواهان و خوانده و بعضا بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است.نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می‌تواند آثاری‌ را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد.در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسـی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس‌ پرداخته‌ شود و ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هردو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند.
واژگان کلیدی:
دستور موقت-قرار انسداد-دادرسی فوری-خواهان-خوانده-اشخاص ثالث.

۱۶ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 830 دسته: قیمت: 9000 تومان مشاهده و خرید

چکیده از آنجا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن بهترین طریق انتفاع از موقوفات به شمار می‏آید. با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که مالک عین و منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوفٌ علیهم یا متولّی، در قالب نمایندگی یعنی سمت

۶ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 917 دسته: , قیمت: 5000 تومان مشاهده و خرید