مقدمه حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می‌افتد و نقشی بزرگتر از سایر حوادث‌ را بازی می‌کند.می‌توان گفت که این حوادث‌ “مهمترین و شایع‌ترین شبه جرمی است که دست‌ کم در نیم قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول‌ کرده است‌”اصول حاکم بر این حوادث تغییر یافته

۲۹ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 920 دسته: قیمت: 12000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می بایست آنها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد بر همین اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در چهار بند شرایط

۲۹ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 1809 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه نظریه کلی نمایندگانی یکی از نظریات حقوقی است که مـورد توجه برخی از نظامهای حقوقی قرار گرفته است.نهادهایی مانند وکالت، وصایت، ولایت، قیمومت و…دارای قواعد و بنیانهای مشترکی هستند که به‌ اعتقاد‌ بعضی از نظرات از یک نظریه عمومی پیروی می‌کنند. در قانون مدنی ایران به نظریه نـمایندگی تـصریح

۲۹ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 563 دسته: قیمت: 39000 تومان مشاهده و خرید

چکیده این قانون که در ۲۳ مادّه انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان می‌کند و مقرّراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه

۲۹ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 840 دسته: قیمت: 20000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه قاعده فقهی در واقع عبارتی کوتاه و در عین حال به لحاظ متن و معنا قویم است که جزئیات فراوانی را در بر می‌گیرد .به هر مقدار که حفظ و ضبط قاعده سهل و ممکن است ضبط و حفظ جزئیات بدلیل فراوانی سخت می‌باشد . فقیه با حفظ قواعد

۲۹ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 1091 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: جنون متهم یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته شده در حقوق جزا می‎باشد که ممکن است در روند رسیدگی‎های کیفری با آن مواجه باشیم. اینکه شخص مبتلا، به جنون از درک نتایج رفتارها و اعمال ارتکابی خود عاجز است، بر کسی پوشیده نیست. زمان عروض جنون بر فرد

۲۹ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 704 دسته: قیمت: 25000 تومان مشاهده و خرید

چکیده : حقوق کودک از مهم‌ترین بحث‌ها در حوزه حقوق خانواده می‌باشد. در همین زمینه، مکاتب گوناگون حقوقی، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. این نوشتار به مقایسه دیدگاه‌های دو نظام حقوقی مطرح و مهم می‌پردازد؛ یعنی نظام حقوقی قرآن که جامع‌ترین منبع هدایت بشر است و کنوانسیون حقوق کودک که شالوده

۲۹ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 617 دسته: قیمت: 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ۱۲۰ کشور از سراسر جهان در تاریخ ۱۷ جولای ۱۹۹۸ برای تشکیل دادگاه کیفری بین الملل در کنفرانس رم شرکت کردند. ۶۰ کشور اساس نامه ی دادگاه بین الملل را تصویب کردن و این دادگاه رسما کار خود را در تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ شروع کرد. کشور جمهوری اسلامی

۲۹ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 695 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده : ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن،وظیفهء تارک‌ بوده یا نه،در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است.در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد،نه از بابت قتل‌ قربانی،بلکه ترک‌کننده به موجب بند ۱

۲۹ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 1111 دسته: قیمت: 20000 تومان مشاهده و خرید

چکیده : ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن،وظیفهء تارک‌ بوده یا نه،در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است.در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد،نه از بابت قتل‌ قربانی،بلکه ترک‌کننده به موجب بند ۱

۲۹ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 590 دسته: قیمت: 12000 تومان مشاهده و خرید