چکیده در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظـرات متفـاوتی ابـراز شده است ؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایده سرقفلی و حق کسب یـا پیشـه یـا تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکـان توقیـف و مزایـده آن هسـتند و تعدادی دیگر توقیف

۱۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 194 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در خصوص الزام آور بودن ایجاب، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که در یک سوی آن، لزوم مطلق و در دیگر سو، جواز مطلق است. دیدگاه‌های میانه نیز قایل به جواز درج شرط عدم رجوع و نیز امکان جبران خسارات ناشی از رجوع از ایجاب، می‌باشند.دیدگاه مشهور بین فقها و

۵ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 165 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده شریعت اسلام با این‌که بنای قوانین و احکام خود را بر تسامح و تساهل پایه‌گذاری کرده است، در اثبات جرایم، سخت‌گیری را مورد تاکید قرار داده و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه سود برده است. در واقع شریعت به واسطه‌ی این راهکار

۵ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 166 دسته: قیمت: 10000 تومان 8000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین‌المللی کالا به‌طور کلی یا جزئی از طریق دریا» را به‌تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹ در بندر رتردام، به‌عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می‌شود. کنوانسیون «رتردام»

۵ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 177 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده حقوق تعهد است،چهارراه بلکه شاه‌راه حقوقی خصوصی،است؛بنابراین‌ شایسته است که ضمانت اجرای حقوق تعهدات نیز مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی که به موجب قرارداد خود را متعهد می‌سازد که کاری انجام دهد و یا چیزی را تسلیم کند باید ملتزم به قرارداد باشد.حال اگر متعهد بر طبق قرارداد عمل

۵ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 178 دسته: قیمت: 14000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تبانی به عنوان جرمی که صرفا اندیشه مجرمانه نبوده و عملی فراتر از آن می¬باشد مورد بررسی قرار می¬گیرد، ممکن است با مفاهیمی همچون عملیات مقدماتی، شروع به جرم، تحریک به جرم، جرم محال و جرم عقیم مشتبه گردد، لازم است در این مبحث به مقایسه تبانی با آن

۵ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 182 دسته: قیمت: 13000 تومان 11000 تومان مشاهده و خرید

چکیده موضوع قرارداد بیمه مسئولیت مدنى،دین مسئولیت مدنى بیمه‌گذار است.بیمه‌گر زمانى متعهد به جبران خسارت مى‌گرددکه با ایراد خسارت از سوى بیمه‌گذار در مدت قرارداد بیمه،مسئولیت مدنى نامبرده محقق شده باشد.با این حال گاه درقرارداد بیمه مسئولیت مدنى شرط مى‌شود که بیمه‌گر تنها در صورتى متعهد به پرداخت غرامت گردد

۴ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 181 دسته: قیمت: 13000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده حقوق بشر از بارزترین مسائل معاصر به‌شمار می‌رود و توانسته است مفهوم سنتی حاکمیت را دگرگون کند تا به تحولاتی که انسان در عرصه‌ی زندگی در جهان شاهد آن می‌باشد،پاسخ‌ دهد و مفهوم نسبی از حاکمیت را به اثبات برساند.علی رغم تأکید بند یک ماده ۲ منشور ملل‌ متحد

۲۹ آذر , ۱۳۹۶ بازدید: 178 دسته: قیمت: 14000 تومان 11000 تومان مشاهده و خرید

چکیده با صنعتی شدن سریع کشورها و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی سطح زمین در تعادل حیات طبیعی کره ی زمین، از جمله اکوسیستم های آبی، اختلالاتی ایجاد شد که در اواخر قرن بیستم با افزایش NGO های محیط زیست و احزاب سبز و همچنین با وارد شده

۲۹ آذر , ۱۳۹۶ بازدید: 184 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ارتکاب جـرم همواره توسط یک نفر به وقوع نمی‌پیوندد و همیشه جرم‌ نتیجه اراده و عمل یک‌ فـرد‌ نیست بلکه ممکن اسـت افـراد دیگری نیز با وی در ارتکاب عمل مجرمانه و در نتیجه وقوع جرم دخالت داشته باشند که در این صورت گاهی مستقیما در عناصر متشکله ذات

۲۹ آذر , ۱۳۹۶ بازدید: 158 دسته: قیمت: 13000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید