چکیده در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 216 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: تعویق در لغت به معنای بازداشتن، کار را عقب انداختن، تأخیر و درنگ کردن در کاری است. بعبارتی به معنای تعلیق در رسیدگی به پرونده است که قاضی در شرایط خاصی رسیدگی به پرونده متهم را لغو کرده تا رسیدگی بهتری نسبت به مساله صورت گیرد که این عمل

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 206 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریه کلّی تفسیر قانون مستثنا نیست، امّا به دلیل هم‎سنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگی‌ها موجب شده است که در نظام‎های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 124 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 229 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده امروزه شرکت‌های فراملی را می‌توان یکی از کنشگران مهم عرصه بین‌المللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بین‌الملل عمومی معاصر است. رشد شرکت‌‌های مزبور و توسعه فعالیت آن‌ها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بین‌الملل به این موجودیت‌های نوظهور در عرصه بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 181 دسته: قیمت: 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده : هدف این مقاله، شناسایی زمینه‏های بروز اختلاف و بحران در سازمان هواپیمایی بین‏المللی کشوری(ایکائو) است.شورای ایکائو به حل و فصل اختلافات مربوط به امور هوانوردی، فی‏مابین اعضای سازمان می‏پردازد و تاکنون تعداد قابل توحهی از دعاوی هواپیمایی به آن شورا ارجاع شده است؛بررسی زمینه‏های بروز اختلاف در روابط

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 136 دسته: قیمت: 12000 تومان 9000 تومان مشاهده و خرید

چکیده با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه‌های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام‌های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت. در

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 144 دسته: قیمت: 30000 تومان 25000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: در جرایم پولشویی و اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطح گسترده، دو شاخص است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبع دو شاخص فوق، هم باید گسترده و

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 182 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه حق مؤلف یکی از انواع مالکیت فکری است که به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری گفته می‌شود. معادل این حق در نظام حقوق کامن‌لا، حق تکثیر است. اصطلاح حق مؤلف برگرفته از واژهٔ فرانسوی droit d’auteur است و عموماً در کشورهای پیرو نظام حقوقی حقوق

۲۳ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 135 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تاثیر میزان اشتباه در قرارداد، بستگی به درجه اهمیت امر مورد اشتباه از نظر طرفین قرارداد دارد. بر این اساس در ماهیت قرارداد، خصوصیات قرارداد، هویت مورد معامله، خود موضوع معامله، مقدار معامله، ارزش مورد قرارداد « البته در یک حالت» هویت و اوصاف اساسی شخص و سمت شخص

۸ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 160 دسته: قیمت: 30000 تومان 25000 تومان مشاهده و خرید