چکیده هیئت منصفه افرادی هستند که دعوت شده‌اند تا درباره صحت‌ یا سقم اعمال منتسب به متهم که در حضور آنها در دادگاه مطرح میشود اظهارنظر کنند بدون اینکه به صفت حقوقی آن اعمال کاری داشته باشند.در کشورهائیکه هیئت منصفه‌ در تمام یا قسمتی از محاکمات دخالت دارد رسم بر

۱ آذر , ۱۳۹۷ بازدید: 107 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده هنگامی ‌ ‌‌‌کـه‌ دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را‌ منعقد‌ می‌ سـازند, ایـن عـقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می شود و برابر با قاعده‌ و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضـروری خواهد شد,‌ زیرا هرکدام از

۳۰ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 169 دسته: قیمت: 15000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده چند همسری به معنای اختیار کردن بیش از یک زن در نزد شارع، مقدس منوط به شرایط خاص و رعایت عدالت می باشد. این نوشتار ضمن تعریف چند زنی، وجود این پدیده در بین اقوام و ادیان و نظریات و علل آن را بررسی کرده است. به اعتقاد نگارنده

۳۰ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 172 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در پژوهش پیش رو نگاهی همه جانبه بر پدیده الکلیسم و تاثیرش بر جامعه خواهیم داشت . برای آشکار شدن موضوع مورد نظرمان در ابتدا به بررسی حقوقی و آشنایی با اصطلاحات و مواد قانونی در رابطه با شرب خمر خواهیم پرداخت. آشنا شدن با اصطلاحات حقوقی و مفاهیم

۳۰ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 156 دسته: قیمت: 15000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است و برای آنکه جرم تلقی شود باید عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم فراهم باشد. کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت

۳۰ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 150 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر

۲۹ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 83 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده قرارداد لیسانس یکی از قراردادهای انتقال فناوری در حوزه تجارت بین الملل است و بنابراین لازم است بعد فقهی و حقوقی آن بیان شود. قرارداد لیسانس در قالب های مختلف عقود معین قابلیت طرح دارد، ولی این قرارداد در قانون ایران تحت ماده ۱۰ قانون مدنی قرار می گیرد.

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 159 دسته: قیمت: 12000 تومان 9000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع بوده و دو تکلیف دارد: یکی رد ثمن اعم از این که مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع بوده باشد و دوم تکلیف بایع به پرداخت غرامات مشتری جاهل به بطلان بیع. به

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 201 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینیاست که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار میشود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و از تبعات آن زایش فرزند است. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنسگرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 159 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده همانند سایر جرایم دیگر، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه جرم می باشد.علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است. اما

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 207 دسته: قیمت: 40000 تومان 35000 تومان مشاهده و خرید