مقدمه: دیگر به‌ سختی‌ می‌توان‌ شـخصی را یـافت کـه‌ در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق‌ زن در ایران نباشد،به‌ نظر می‌رسد که در این‌ مورد نیز اتفاق نـظر وجود دارد که سمت و جهت‌ این تحول باید برای‌ رفع‌ تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جـایگزینی شایسته‌

۹ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 160 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار برده می شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود. از نظر تاریخی و با تأثیر پذیری

۳۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 144 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می‌باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است. نگارنده در این نوشتار ضمن پاسخگویی به برخی از چالشهای موجود در امر حضانت عمدتا به کاستی‌ها و نارسایی‌های قواعد و مقررات مربوط

۳۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 149 دسته: قیمت: 16000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

چکیده این نوشتار به بررسی قاعده فقهی (المومنون عند شروطهم) پرداخته است اهمیت بررسی قاعده مذکور از این جهت است که بیانگر حدود و میزان نفوذ اراده دو طرف عقد در مفاد آن می باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفاد قاعده با تکیه بر ادله آن

۳۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 181 دسته: قیمت: 17000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این

۲۶ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 172 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تردیدی نیست که انسان ها در زندگی اجتماعی وابستگی هایی به یکدیگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خویش مسئولیت هایی را به عهده دارد. برخی از این مسئولیت ها از نظر عقل, عرف, شرع و یا قوانین موضوعه الزامی است, اما بسیاری از آنها جنبه اخلاقی و

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 187 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده یکی از قواعد مهم و معروف در حقوق قاعده اصاله الزوم در عقود است. عقد لازم می‌تواند به چند صورت از این اصل خارج شود و منحل شود، منحل شدن عقد یا از طریق انفساخ است که انفساخ عبارت است از اینکه هرگاه عقد یا ایقاع صحیحا واقع شود

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 163 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است و برای آنکه جرم تلقی شود باید عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم فراهم باشد. کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 171 دسته: قیمت: 19000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه ارتکاب جـرم همواره توسط یک نفر به وقوع نمی‌پیوندد و همیشه جرم‌ نتیجه اراده و عمل یک‌ فـرد‌ نیست بلکه ممکن اسـت افـراد دیگری نیز با وی در ارتکاب عمل مجرمانه و در نتیجه وقوع جرم دخالت داشته باشند که در این صورت گاهی مستقیما در عناصر متشکله ذات

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 202 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده نهاد ثبت که تضمین‌کننده امنیت اقتصادی،حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه‌ جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام‌های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه‌ای‌ باتوجه‌به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می‌پردازد.نظام ثبتی ایران باوجود آن‌که‌ نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت

۱۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 172 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید