مقدمه ” یکی از نقدهایی که به آموزش و پرورش وارد می‌شود در مورد مساله پرورش دانش‌آموزان است. به عقیده کارشناسان، آموزش و پرورش بیش از آنکه به دنبال پرورش دانش‌آموزان باشد، آموزش را مدنظر قرار داده است. مهارت‌های زندگی یکی از مقوله‌های پرورش است که کمتر مورد توجه قرار

۲۱ مهر , ۱۳۹۷ بازدید: 30 دسته: قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

چکیده آنچه مسلم است در جامعه کنونی اهمیت تعامل و پذیرش افکار دیگران در مدرسه بیش از پیش مشهود است و این باعث شد موضوع پرسش مهر ۹۶ رئیس جمهور در سال تحصیلی اخیر این موضوع باشد .واقعیت امر این است که گاه مبحث آموزش بیش از پرورش در مدارس

۲۰ آبان , ۱۳۹۶ بازدید: 249 دسته: قیمت: 4000 تومان 3500 تومان مشاهده و خرید

پرسش مهر رئیس جمهور در سال ۹۵ چکیده پرخاشگری و خشونت در شمار آن دسته از پدیده های اجتماعی است که به رغم تنفر و بیزاری بشر از آن، در تمامی ادوار تاریخ زندگی اجتماعی و تعامل افراد، گروه ها، نهادها، ملت ها و دولت ها حضور ـ پردامنه یا

۲۰ آبان , ۱۳۹۵ بازدید: 830 دسته: , قیمت: 2900 تومان مشاهده و خرید