فهرست مطالب چکیده ۳ مقدمه: ۴ بیان مسأله ۶ نشاط و شادی در سیره معصومان(علیه‌السلام) ۸ تعریف شادی از دیدگاه روانشناختی ۹ معلم شاد و با روحیه : ۱۴ یک شرط اساسی: ۱۴ مدرسه شاد و با روح: ۱۵ عقاید و باورهای ما: ۱۶ شکوفایی خلاقیت در کلاس درس :

۲۳ آبان , ۱۳۹۸ بازدید: 40 دسته: , قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ۱ فصل اول ۲ مقدمه ۳ تعیین مساله و انتخاب موضوع ۳ بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی ۴ تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله ۴ جدید و علمی بودن مسئله ۵ چالش بر انگیز بودن مسئله ی انتخاب شده ۶ فصل دوم

۱۶ آبان , ۱۳۹۸ بازدید: 62 دسته: قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید

طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی شکر نعمت

۲۲ مهر , ۱۳۹۸ بازدید: 109 دسته: قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی گذر سیاوش از آتش

۲۲ مهر , ۱۳۹۸ بازدید: 76 دسته: قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

طرح درس روزانه ملی ادبیات فارسی دوازدهم درس خوان هشتم

۲۲ مهر , ۱۳۹۸ بازدید: 69 دسته: قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

طرح درس سالانه فارسی یازدهم

۲۲ مهر , ۱۳۹۸ بازدید: 94 دسته: قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

طرح درس روزانه بر اساس سند ملی کتاب نگارش ۲ یازدهم درس کاوه دادخواه

۲۲ مهر , ۱۳۹۸ بازدید: 70 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

طرح درس روزانه درس فارسی یازدهم بر اساس سند ملی پرورده ی عشق

۲۲ مهر , ۱۳۹۸ بازدید: 85 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

چکیده مقدمه: مسئله فضیلت شجاعت موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با مسئله سلامت روان و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل است. پژوهش گران در رشته روانشناسی همواره بررسی های علمی و پژوهشی

۶ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 712 دسته: قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه ” یکی از نقدهایی که به آموزش و پرورش وارد می‌شود در مورد مساله پرورش دانش‌آموزان است. به عقیده کارشناسان، آموزش و پرورش بیش از آنکه به دنبال پرورش دانش‌آموزان باشد، آموزش را مدنظر قرار داده است. مهارت‌های زندگی یکی از مقوله‌های پرورش است که کمتر مورد توجه قرار

۲۱ مهر , ۱۳۹۷ بازدید: 420 دسته: قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید