چکیده مقدمه: مسئله فضیلت شجاعت موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با مسئله سلامت روان و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل است. پژوهش گران در رشته روانشناسی همواره بررسی های علمی و پژوهشی

۶ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 517 دسته: قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه ” یکی از نقدهایی که به آموزش و پرورش وارد می‌شود در مورد مساله پرورش دانش‌آموزان است. به عقیده کارشناسان، آموزش و پرورش بیش از آنکه به دنبال پرورش دانش‌آموزان باشد، آموزش را مدنظر قرار داده است. مهارت‌های زندگی یکی از مقوله‌های پرورش است که کمتر مورد توجه قرار

۲۱ مهر , ۱۳۹۷ بازدید: 278 دسته: قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

فصل اول مقدمه تعیین مساله و انتخاب موضوع بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله جدید و علمی بودن مسئله فصل دوم برنامه ریزی درس پژوهی فرایند درس پژوهی طراحی آموزشی۱ تعیین راهکارها در راستای حل مسئله بیان دلیل

۸ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 430 دسته: قیمت: 14000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

فهرست چکیده ۸ مقدمه ۹ بیان مسئله ۱۰ تبین ضرورت و اهمیت موضوع ۱۱ یک دوره درس پژوهی ۱۲ برنامه ریزی درس پژوهشی ۱۲ اهداف کلی ۱۳ هدف درس پژوهی ۱۳ حیطه عاطفی ۱۳ نحوه تقسیم کار ۱۳ ویژگی های طرح درس ( سناریو ) ۱۴ زمان بندی نحوه اجرا

۸ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 450 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

چکیده آنچه مسلم است در جامعه کنونی اهمیت تعامل و پذیرش افکار دیگران در مدرسه بیش از پیش مشهود است و این باعث شد موضوع پرسش مهر ۹۶ رئیس جمهور در سال تحصیلی اخیر این موضوع باشد .واقعیت امر این است که گاه مبحث آموزش بیش از پرورش در مدارس

۲۰ آبان , ۱۳۹۶ بازدید: 406 دسته: قیمت: 4000 تومان 3500 تومان مشاهده و خرید

فهرست: چکیده ……………………………………………………………………………………………………………..الف مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۱ بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………..۲ مدرسه ها را پاس بداریم…………………………………………………………………………………………۳ تجربیات ۱)تغییر شیوه مدیریت…………………………………………………………………………………………….۳ ۲)کیفیت ارتباط……………………………………………………………………………………………………..۴ ۳)ارتقای توانمندی ها……………………………………………………………………………………………..۴ ۴)ایجاد محیط امن…………………………………………………………………………………………………۴ ۵)توجه به فضای فیزیکی……………………………………………………………………………………….۵ ۶)گسترش تعامل خانه و مدرسه………………………………………………………………………………۶ ۷)تنوع در برنامه ها…………………………………………………………………………………………………۶ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………۷ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………۷ منابع………………………………………………………………………………………………………………………۸ پیوست ها چکیده: دبستان …………. یکی از دبستان های شهرستان

۲۶ فروردین , ۱۳۹۶ بازدید: 580 دسته: قیمت: 3000 تومان 2800 تومان مشاهده و خرید

چکیده آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به

۵ اسفند , ۱۳۹۵ بازدید: 909 دسته: قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ۵ مقدمه ۶ مساله : ۷ تعیین ضرورت و اهمیت موضوع : ۸ ویژگی دانش آموزان امروزی : ۸ ویژگی دانش آموزان آرمانی : ۸ هدف پروژه : ۸ سوال پژوهش : ۸ ویژگی های طرح درس ( سناریو ) ۹ نحوه اجرا وزمان بند ی تدریس اول :

۲۷ بهمن , ۱۳۹۵ بازدید: 1019 دسته: قیمت: 4000 تومان 3500 تومان مشاهده و خرید

چکیده آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به

۲۷ بهمن , ۱۳۹۵ بازدید: 1045 دسته: قیمت: 3000 تومان مشاهده و خرید

چکیده آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به

۲۷ بهمن , ۱۳۹۵ بازدید: 706 دسته: قیمت: 3000 تومان مشاهده و خرید