چکیده ۳ مقدمه ۴ برای جلوگیری از بیمار شدن چه کاری می توانم انجام دهم؟ ۵ آیا باید ماسک بپوشم؟ ۵ آیا می توانم مسافرت کنم؟ ۶ چگونه می توانم از خود و همکلاسیهایم محافظت کنم؟ ۷ چگونه می توانم در برابر یک بیماری همه گیر جهانی آمادگی بگیرم؟ ۹

27 نوامبر , 2020 بازدید: 103 دسته: , قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه: با تغییر کتب درسی مبحث جدیدی در ریاضیات وارد شد به نام جمع و تفریق فرآیندی که زیربنای آن از پایه ی دوم ابتدایی)جمع و تفریق اعداد سه رقمی( پایه ریزی می شود. بر خلاف سالهای گذشته که در مبحث جمع و تفریق با انتقال، خیلی سریع به ارائه

3 فوریه , 2020 بازدید: 728 دسته: قیمت: 3000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان مقاطع مختلف معمولاً در درس ریاضی مشکلات اساسی دارند. بسیاری از دانش آموزان حتی در ساده ترین مطالب ریاضی مربوط به سال های قبل اشکال دارند. در ابتدای سال تحصیلی معمولاً مشکلات یادگیری ریاضی به دلیل فراموشی مطالب پایه بسیار زیاد است و

3 فوریه , 2020 بازدید: 508 دسته: , قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۵ مقدمه : ۶ بیان مسئله ۶ تبین ضرورت و اهمیت موضوع : ۸ یک دوره درس پژوهی ۸ برنامه ریزی درس پژوهشی : ۹ اهداف کلی : ۹ هدف درس پژوهی : ۹ حیطه عاطفی : ۹ ویژگی های طرح درس ( سناریو ) ۱۰ زمان

12 ژانویه , 2020 بازدید: 404 دسته: , قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید

چکیده آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به

1 ژانویه , 2020 بازدید: 522 دسته: , قیمت: 3000 تومان مشاهده و خرید

درس پژوهی – کلمه پرسشی أین – عربی پایه هفتم متوسطه اول

18 دسامبر , 2019 بازدید: 745 دسته: , قیمت: 4000 تومان 3500 تومان مشاهده و خرید

درس پژوهی حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره – عربی پایه نهم متوسطه اول

18 دسامبر , 2019 بازدید: 639 دسته: , قیمت: 4000 تومان 3500 تومان مشاهده و خرید

چکیده مهم ترین قسمت درس پژوهی ، درس های پژوهشی می باشد،زیرا به طور مستقیم معلم را درگیر می کند ، ژاپنی ها علت اصلی موفقیت خود را درس های پژوهشی می دانند،درس های پژوهشی به دو صورت درس های پژوهشی درون مدرسه ای که اغلب در مدارس اجرا می

14 دسامبر , 2019 بازدید: 565 دسته: , قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در آموزشگاه ابتدایی ….مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پایه مشخص شد ودر پایان جلسه تصمیم گرفته شد که باتوجه به مباحث جذاب ریاضیات اول آموزش الگویابی به عنوان موضوع درس پژوهی انتخاب شود ابتدادانش

14 دسامبر , 2019 بازدید: 480 دسته: , قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید
14 دسامبر , 2019 بازدید: 488 دسته: , قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید