چکیده: صلاحیت دادگاه های نظامی ناظر به صلاحیت قضائی در مفهوم کلی، که عبارت است از داشتن شرایط لازم و کافی قانونی برای تحقیق، محاکمه و صدور رأی قضائی است. هیچ شخصی نمی تواند فردی را مورد تحقیق و محاکمه قرار دهد و علیه او رأی صادر کند مگر اینکه

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 11 دسته: قیمت: 17000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: قتل های ناموسی به کشته شدن زنی در خانواده خویش و به دست مردان خویشاوند خود اطلاق می شود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده شود مجازات می شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی به تجاوز جنسی

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 12 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ‌‌‌در‌ اجـاره اشیاء، انسان و یا حیوان در صورت عدم تعیین مدت و یا میزان کاری‌ که‌ بـاید‌ صـورت پذیـرد، به دلیل جهالت در میزان منافع و احتمال عدم تعادل بین منافع ومال‌الاجاره، عقد‌ اجاره باطل مـی‌گردد.از طرفی در بیشتر انواع اجاره یا حداقل در تعداد‌ قابل توجهی از

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 14 دسته: قیمت: 10000 تومان 9000 تومان مشاهده و خرید

چکیده دادرسی درمحاکم براساس تشریفات بنیان نهاده می شوند به عبارتی دادرسی غالبا تشریفاتی است مگر درمواردی که قانونگذار تصریح کند با رعایت این تشریفات است که عدالت رعایت می شود ودادرسی عادلانه راموجب می گردد. تشریفات دادرسی رامی توان ازمتن قانون آئین دادرسی مدنی استخراج کرد به طوری که

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 15 دسته: قیمت: 17000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

چکیده به موجب آموزه های فقهی و بایسته های حقوقی ، با تشکیل خانواده ، حقوق و تکالیف مختلفی میان زوجین و نیز بین پدر و مادر و فرزندان برقرار می شود؛ به منظور صیانت از نهاد خانواده در مورد وظایف زوجین ، ضمانت های اجرایی گوناگونی ؛ اعم از

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 12 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بی شک امروز، یکی از مشکلات جوامع بشری، پدیده شوم مواد مخدر می باشد که آنرا تبدیل به یک بحران بین المللی کرده است. پدیده ای که با ضربه ها و آسیب های جدی خود بر پیکره جامعه بشری به عنوان بلایی خانمان سوز، کرامت، شرافت و فرهنگ و

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 13 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده این تحقیق به بررسی زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی می پردازد. در این پژوهش، ابتدا مفهوم، اعتبار، ارکان (ایجاب و قبول) و نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و همچنین تشکیل قراردادهای الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس موضوع زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی بررسی گردیده است. نتایج

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 10 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن

21 جولای , 2020 بازدید: 72 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ابعاد مختلف اقتصادی و حقوقی فانونگذاران کشور های مختلف را بر آن داشته است تا با تصویب قوانین متعدد و زمینه سازی تأسیس سازمانهای حامی حقوق مصرف کنندگان گامهای بلندی در این جهت بردارند. در کشورمان نیز ایران قانون حمایت از حقوق مصرف

21 جولای , 2020 بازدید: 64 دسته: قیمت: 18000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

چکیده هدف از این تحقیق بررسی ماهیت مجازات اعدام در جرم قاچاق و مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بود، روش گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بود، بافته های حاصل از تحقیق نشان داد که در خصوص امکان تعیین مجازات اعدام به وسیله مفتن در مورد جرائم مواد مخدر

21 جولای , 2020 بازدید: 63 دسته: قیمت: 25000 تومان 17000 تومان مشاهده و خرید