چکیده قرارداد لیسانس یکی از قراردادهای انتقال فناوری در حوزه تجارت بین الملل است و بنابراین لازم است بعد فقهی و حقوقی آن بیان شود. قرارداد لیسانس در قالب های مختلف عقود معین قابلیت طرح دارد، ولی این قرارداد در قانون ایران تحت ماده ۱۰ قانون مدنی قرار می گیرد.

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 47 دسته: قیمت: 12000 تومان 9000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع بوده و دو تکلیف دارد: یکی رد ثمن اعم از این که مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع بوده باشد و دوم تکلیف بایع به پرداخت غرامات مشتری جاهل به بطلان بیع. به

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 66 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینیاست که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار میشود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و از تبعات آن زایش فرزند است. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنسگرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 46 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده همانند سایر جرایم دیگر، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه جرم می باشد.علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است. اما

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 71 دسته: قیمت: 40000 تومان 35000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 58 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: تعویق در لغت به معنای بازداشتن، کار را عقب انداختن، تأخیر و درنگ کردن در کاری است. بعبارتی به معنای تعلیق در رسیدگی به پرونده است که قاضی در شرایط خاصی رسیدگی به پرونده متهم را لغو کرده تا رسیدگی بهتری نسبت به مساله صورت گیرد که این عمل

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 63 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریه کلّی تفسیر قانون مستثنا نیست، امّا به دلیل هم‎سنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگی‌ها موجب شده است که در نظام‎های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 38 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 74 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده امروزه شرکت‌های فراملی را می‌توان یکی از کنشگران مهم عرصه بین‌المللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بین‌الملل عمومی معاصر است. رشد شرکت‌‌های مزبور و توسعه فعالیت آن‌ها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بین‌الملل به این موجودیت‌های نوظهور در عرصه بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 55 دسته: قیمت: 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده : هدف این مقاله، شناسایی زمینه‏های بروز اختلاف و بحران در سازمان هواپیمایی بین‏المللی کشوری(ایکائو) است.شورای ایکائو به حل و فصل اختلافات مربوط به امور هوانوردی، فی‏مابین اعضای سازمان می‏پردازد و تاکنون تعداد قابل توحهی از دعاوی هواپیمایی به آن شورا ارجاع شده است؛بررسی زمینه‏های بروز اختلاف در روابط

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 43 دسته: قیمت: 12000 تومان 9000 تومان مشاهده و خرید