چکیده یکی از قواعد مهم فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است قاعده لوث و قسامه می باشد در این مقاله پس از بررسی لغوی این اصطلاحات سعی شده ضمن بیان نظرات علمای فقه و مستندات نظرات ایشان در این خصوص به بررسی مطالب حقوقی

۱۳ اسفند , ۱۳۹۷ بازدید: 130 دسته: قیمت: 35000 تومان 29000 تومان مشاهده و خرید

چکیده نگارنده در این پژوهش به دنبال ایثار اجتماعی در آموزه‌های قرآن و معارف اسلامی است. در این پژوهش هم آثار فردی و اجتماعی ایثار و کارکردهای آن در زندگی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و هم آیات و روایات و مستندات مورد نیاز را برای تفهیم بهتر

۱۳ اسفند , ۱۳۹۷ بازدید: 65 دسته: قیمت: 39000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بررسی تطبیقی مبانی قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به عنوان دو کشور همسایه ، آنچه مسلم است هر دو کشور به دلایل مختلفی همچون مسلمان بودن اکثریت مردم ، در قانون گذاری های خود تحت تاثیر موازین اسلامی می باشند اما میزان تاثیر پذیری هر

۶ اسفند , ۱۳۹۷ بازدید: 110 دسته: قیمت: 35000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: به علت نادیده ¬گرفته شدن ابعاد معنوی و دینی انسان ¬ها و تنها پرداختن به جنبه ¬های صرف مادی و طبیعی حیات بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر،کشورهای اسلامی را بر آن داشت در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی قوانین و مقرراتی را برای جنبه حقوق بشری بر اساس شریعت

۶ اسفند , ۱۳۹۷ بازدید: 108 دسته: قیمت: 30000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: اگر حقوق را در مجموع، قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر جدا کنیم. هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم، مراد

۶ اسفند , ۱۳۹۷ بازدید: 116 دسته: قیمت: 35000 تومان مشاهده و خرید

چکیده با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش نفت در دریای خزر و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته‌ در حاشیهء آن،کشورهای نوخاسته،خواهان مشخص شدن وضعیت مالکیت و تعیین حدود خود برای استخراج‌ منابع بستر و زیر بستر دریای خزر به‌طور مستقل گردیده‌اند.مبنای حقوقی دریای خزر به دنبال پدید آمدن‌ سه

۶ اسفند , ۱۳۹۷ بازدید: 81 دسته: قیمت: 30000 تومان مشاهده و خرید

ازدواج مجدد در ایران، عراق یمن، تونس و مصر چکیده در سـال‌های اخـیر سؤالاتی درباره چند همسری در اسلام افکار عمومی را به خود‌ جلب کرده است، مانند: آیا تعدد زوجات مـی‌تواند موضوع قانونگذاری قرار گیرد یا‌ ازدواج مجدد یک امر‌ خصوصی‌ است که دخالت حاکمیت و دادگاه خانواده در

۶ اسفند , ۱۳۹۷ بازدید: 104 دسته: قیمت: 15000 تومان 20000 تومان مشاهده و خرید

چکیده مقاله با عنوان بررسی سیاست جنایی ایران و فرانسه در قبال پولشویی در پی شناسایی ماهیت و ابعاد جرم پولشویی است تا با کسب شناختی کامل و جامع از آن بتواند به بررسی سیاست جنایی هریک از کشورهای ایران و فرانسه در قبال جرم مذکور بپردازد. از بین اقسام

۱۴ بهمن , ۱۳۹۷ بازدید: 147 دسته: قیمت: 25000 تومان 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده : پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی

۱۴ بهمن , ۱۳۹۷ بازدید: 102 دسته: قیمت: 25000 تومان 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده از نعماتی که خداوند متعال به رایگان در اختیار بشر قرار داده (جنگلها و مراتع ) هستند که اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جنگلها و مراتع ) را از انفال دانسته و آنها را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده که آیه شریفه انفال در همین خصوص

۱ آذر , ۱۳۹۷ بازدید: 149 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید