چکیده ۱ فصل اول ۲ کلیات ۲ مقدمه : ۳ ۱ ـ بیان مسئله : ۴ ۲ ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ۴ ۳ ـ مرور ادبیات و سوابق تحقیق : ۴ ۴ ـ جنبه جدید و نوآوری در تحقیق : ۵ ۵- سازماندهی تحقیق : ۵ فصل

۲۳ شهریور , ۱۳۹۸ بازدید: 93 دسته: قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید

چکیده یکی از حقوقی که برای افراد انسانی وجود دارد حق مالکیت است و این حق مالکیت هم همیشه مفروز نیست بلکه در برخی موارد به صورت مشاع است ، مشاع و اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی این که حق مالکیت دو یا چند نفر در یک مال جمع شده

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 146 دسته: قیمت: 13000 تومان مشاهده و خرید

گاهی افرادی با تبانی و به صورت گروهی، به منظور دستیابی به منافع مادی و قدرت،اقدام به فعالیتهای غیر قانونی و هماهنگ کرده و از هر نوع ابزار مجرمانه برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند. این موضوع تحت عنوان جرایم سازمان یافته قرار می گیرد که تصویب کنوانسیون

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 120 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده اکراه به عنوان یکی از موانع ایجاد مسئولیت کیفری از مباحث بسیار مهم و بحث برانگیز در حقوق داخلی و بین المللی میباشد. البته آنچه که موضوع اختلاف در سیست مهای مختلف حقوقی نوشته و کامن لا است اکراه در جنایات منتهی به قتل انسان ب یگناه است. در

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 148 دسته: قیمت: 14000 تومان مشاهده و خرید

کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به‏ وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال‏ غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، لیکن دارای خصوصیات ویژه‏ای است که آن‏ را از جرائم مذکور جدا می‏کند.از جمله به‏ کار بردن وسیله متقلبانه،اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی‏ خاص کلاهبرداری است که در سایر جرائم‏ وجود ندارد.به لحاظ این که جرم مذکور از طرق مختلف واقع می‏شود،تحولات‏ اجتماعی در تغییر چهره‏های مختلف‏ کلاهبرداری نقش مؤثر و مستقیم دارد و لازم‏ است در بررسی این جرم به نکات مذکور توجه بیشتری شود تا هم حقوق متهمین حفظ شود و هم کلاهبرداری با اغفال مخاطبین خود اموال آنها را به یغما نبرند در این تحقیق به بررسی ارکان بزه کلاهبرداری می پردازیم..
کلید واژه: کلاهبرداری ، بزه، اختلاس، ارکان

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 128 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

واژگان کلیدی: قصاص، اولیاء دم، عفو، رضایت جانی، اهداء عضو ، فقه و حقوق

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 142 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

بزهکاری -جرم -سرقت

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 123 دسته: قیمت: 14000 تومان مشاهده و خرید

واژگان کلیدی: دولت، ، حوزه خصوصی، حوزه عمومی، نظام سیاسی، دولت شبه مدرن

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 122 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده
در حقوق جزای اختصاصی هدف مفتن از جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر حمایت از منزل و حریم خصوصی افراد و جرایم علیه شخصیت معنوی افراد است که ارتباط مستقیم با آرامش روحی و جسمی ساکنان منازل دارد . البته این جرم به علت ارتباط بسیار نزدیکی که با ارتکاب جرایم علیه اموال دارد در تعدادی از کشور هاجزء جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است در طول تاریخ همواره مسکن افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش های زیادی شده است، دین مبین اسلام و معصومین در روایات و احادیث مختلف به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحبخانه بر حذر داشته اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها اصلی که به حرمت منازل اشخاص پرداخته اصل ۲۲ قانون اساسی می باشد و مقشن نیز در ضمانت کیفری آن مواد ۱۹۴ و ۸۰ برای مرتکبین جرم مجازات پیش بینی نموده است. هم اکنون در قوانین کیفری انگلیس این جرم که تحت عنوان چرم بر گلری می باشد در سه قانون سرقت تعریف گردیده است که شامل قانون سرقت ۱۹۹۸ و قانون سرقت ۱۹۷۸ و قانون سرقت می باشد۱۹۹۹ که حدود و ثغور آن و حقوق افراد را به طور اعم در ملک و به طور اخص در مسکن مشخص می نماید.
کلید واژه: منزل، ورود غیر قانونی ، صاحب منزل بدون اجازه و رضاء

۱۶ مرداد , ۱۳۹۸ بازدید: 123 دسته: قیمت: 20000 تومان مشاهده و خرید

چکیده یکی از قواعد مهم فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است قاعده لوث و قسامه می باشد در این مقاله پس از بررسی لغوی این اصطلاحات سعی شده ضمن بیان نظرات علمای فقه و مستندات نظرات ایشان در این خصوص به بررسی مطالب حقوقی

۱۳ اسفند , ۱۳۹۷ بازدید: 335 دسته: قیمت: 35000 تومان 29000 تومان مشاهده و خرید