چکیده : وکالت در بیان مشهور فقهاء استنابه در تصرف می باشد و توکیل در وکالت این است که وکیل از طرف موکل خود حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد. در فقه امامیه اصل من توکیل به غیر است مگر اینکه موکل صریحا، چنین

4 فوریه , 2020 بازدید: 78 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است.عدم رعایت این اصل در رویه قضائی

4 فوریه , 2020 بازدید: 83 دسته: قیمت: 18000 تومان مشاهده و خرید

چکیده جرم کلاهبرداری در زمره ی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار دارد و از مباحث مهم حقوق جزا در حقوق کیفری ایران و مصر به شمار می رود تعریف این جرم به صورت مختصر عبارت است از: بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه طبق رویه قضایی مصر

4 فوریه , 2020 بازدید: 97 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه قرار داده است. به رغم پیش‌بینی این اصل مهم در قانون اساسی و با وجود تصویب سایر قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، در عمل مشاهده می‌شود که با

4 فوریه , 2020 بازدید: 100 دسته: قیمت: 14000 تومان مشاهده و خرید

چکیده : حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه‌ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح

4 فوریه , 2020 بازدید: 73 دسته: قیمت: 14000 تومان مشاهده و خرید

چکیده برند، علامت یا نشانه ای است که متمایز کننده یک کالا از کالاهای همشکل و همنوع دیگر از جهت کیفیت می باشد. پرند امروزه یکی از ابزارهای اختصاص کالا به تولید کننده خاصی است که دارای ارزش مالی قابل توجهی می باشد. یکی از مشکلاتی که استفاده از برند

4 فوریه , 2020 بازدید: 114 دسته: قیمت: 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده توبه یکی از عوامل بازگشت به سوی خدا است که علاوه بر آثار اخروی در مواردی موجب سقوط مجازات ها می شود. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تأسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح

18 ژانویه , 2020 بازدید: 145 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در حقوق ایران ، سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به نظام مسولیت ناشی از آن نیز سرایت کرده و وضعیت ویژه ای پدید آورده است . مقاله حاضر با تحلیل این نظام ، واکنش های تعیین شده برای این دسته از جرایم را بررسی

12 ژانویه , 2020 بازدید: 121 دسته: قیمت: 13000 تومان مشاهده و خرید

پیشگفتار : هنگام پیدایش هستی و جهان آفرینش همراه با خلقت مخلوقات گوناگون و تکوین دنیای زیستی و مادی به همراه خرد، اراده خداوند خلاق را در خلقت آدمی آبستن بود. پس از خلقت این موجود ناشناخته روی زمین، که هنوز هم بسیاری از نقاط قوت وضعف او نامعلوم است،

6 ژانویه , 2020 بازدید: 121 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح»

5 ژانویه , 2020 بازدید: 207 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید