‌ ‌‌‌تـعریف‌ و ماهیت عقد رهن

۲۰ تیر , ۱۳۹۷ بازدید: 179 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان

چکیده
مقاله‌ای که در پیش رو است‌ ناه‌ تازه‌ای‌ بـه عـقد رهـن دارد نویسنده پس از تعریف لغوی و اصطلاحی عقد رهن به بحث ماهوی‌ آن می‌پردازد و برای تحقق عقد رهن،وجـود این قبل از رهن را لازم‌ دانسته و موارد استثنای این‌ قاعده‌ را در حقوق امروز برمی‌شمارد.در ادامـه،مباحث بیع شرط را نـیز نـوعی عقد رهن به حساب آورده ودر بحث از لزوم و جواز عقد رهن،این عقد را از طرف مرتهن‌ جایز و از ناحیه راهن لازم می‌داند.
فهرست مطالب
چکیده ۳
بخش نخست:تعریف‌ عقد‌ رهن ۳
۱-تعریف لغوی عقد ۳
نقدی بر تعریف عقد ۳
۲-تعریف‌ لغوی‌ رهن ۵
۳-تعریف‌ اصطلاحی‌ عـقد رهـن ۶
الف)تـعریف اصـطلاحی عـقد رهن نزد فـقها ۶
/۱الف)دیـدگاه فقهای شیعه ۶
/۲الف)دیـدگاه فـقهای سـایر مذاهب ۸
/۲/۱الف)در‌ فقه‌ حنفی ۸
/۲/۳الف)در فقه مالکی ۹
ب)تـعریف اصـطلاحی‌ عـقد‌ رهن نزد حقوق‌دانان ۹
/۱ب)دکتر سید حسن امامی ۱۰
/۲ب)دکتر‌ ناصر کاتوزیان ۱۰
/۳ب)نـظر دکـتر‌ لنگرودی‌ ۱۰
نظر نـگارنده در خـصوص تـعاریف ارایه‌ شده‌ از‌ سوی حقوق‌دانان: ۱۱
۴-طرح بحث ۱۱
۵-لزوم وجوددین قبل از رهن ۱۲
۵/۱٫مـالی بودن‌ حق ۱۲
۵/۲٫قرار گرفتن بر ذمه ۱۳
۵/۳٫ثابت بودن‌ بر‌ ذمـّه ۱۴
۶-نظرات فقهاء در مورد وجود‌ دین قـبل از رهن ۱۶
۶/۱٫قول صاحب جـواهر ۱۶
۶/۲٫قول علاّمه حلّی ۱۷
۶/۳٫قول ابو حنیفه و بعض‌ شافعیه‌ ۱۷
۷-لزوم و جـواز در عقد‌ رهن ۲۱
۷/۱٫در قانون مدنی ایران ۲۱
۷/۲٫در قانون ثبت ایران ۲۱
یادآوری ۲۳
منابع و مآخذ ۲۴

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها