کلاهبرداری در حقوق ایران و مصر

4 فوریه , 2020 بازدید: 284 دسته: قیمت: 15000 تومان

چکیده
جرم کلاهبرداری در زمره ی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار دارد و از مباحث مهم حقوق جزا در حقوق کیفری ایران و مصر به شمار می رود تعریف این جرم به صورت مختصر عبارت است از: بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه طبق رویه قضایی مصر تعریف کلاهبرداری عبارت است از: دروغی که با وقایع خارجی همراه باشد. موضوع جرم کلاهبرداری در قانون ایران اعم از اموال منقول و غیر منقول است اما در حقوق کیفری مصر مقید به مال منقول است.
رکن قانونی این جرم در حقوق کیفری ایران ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذرماه ۱۳۹۷ مجمع تشخیص نظام و در حقوق کیفری مصر قانونگذار در ماده ۳۳۹ قانون مجازات با اقتباس از قانون فرانسه تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است.
به لحاظ تسلط بر مال غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، لیکن دارای خصوصیات ویژهای است که آن را از جرائم مذکور جدا می کند. از جمله به کار بردن وسیله متقلبانه، اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی خاص کلاهبرداری است که در سایر جرائم وجود ندارد. رکن مادی بزه کلاهبرداری مرکب از عناصری است و برای وقوع این بزه تحقق همگی آنها لازم است و نظر به این که برای تحقق بزه کلاهبرداری، حصول نتیجه مجرمانه لازم است کلاهبرداری یک جزم مقید است. کلاهبرداری از جمله جرایم عمدی می باشد و نیاز به عمد و قصد مرتکب دارد، لذا عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوءنیت عام و نوعنیت خاص تشکیل شده است. رفتار مجرمانه مرتکب در ارتکاب جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و مصر «فعل منیت مادی» است. با غور در موضوع می شود دریافت که قلمرو توسل به وسایل متقلبانه، نامحدود و غیر قابل احصاء می باشد به لحاظ این که جرم مذکور از طرق مختلف واقع می شود. در این راستا قانونگذار ایران بر خلاف مصر، موارد مشدده متعددی را در جهت مبارزه با این پدیده مجرمانه پیش بینی نموده است.
کلید واژه: کلاهبرداری، مانور متقلبانه، مال، اغفال، ایران، مصر
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
اهمیت تحقیق ۵
مفاهیم ۶
واژه شناسی ۷
الف) کلاهبرداری ۸
ب) ماتور ۹
ج) مال ۱۱
ب) تفکیک کلاهبرداری از خیانت در امانت ۱۶
رکن قانونی ۱۸
الف) در حقوق ایران ۱۹
ب: در حقوق مصر ۲۴
رکن مادی ۲۵
نتیجه گیری ۲۸
منابع فارسی ۳۵
منابع عربی ۳۶

15000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها