کارآموزی چاپخانه

۲۴ شهریور , ۱۳۹۷ بازدید: 370 قیمت: 7000 تومان

در طی این تحقیق ما قصد داریم راه های ایجاد کار را بشناسیم تا پس از پایان درس ، توجه به قوه خلاقیت فردی و در نظر گرفتن استعدادهای موجود و پی بردن به نیازهای جامعه و شناخت امکانات موجود در گروه های چند نفره و اقدام به اشتغال زایی کردن تا این نسل جوان جویای کار در جامعه صاحب کار شوند .. فهرست مطالب
اهداف پروژه :‌ ۳
پیشگفتار ۴
مقدمه چاپ افست ۶
فصل اول ۷
شرکت: ۷
۲ – شرکت تضامنی ۸
۳ – شرکت نسبی ۸
۴ – شرکت های مختلط سهامی و شرکت مختلف غیر سهامی ۸
۵ – شرکت تعاونی ۹
۶-شرکت با مسؤلیت محدود ۹
مدارک لازم برای ثبت : ۱۰
۲ نسخه تقاضانامه ثبت ۱۰
مراحل ثبت : ۱۰
فصل دوم ۱۳
مقدمات تاسیس چاپ خانه ۱۳
مجوز چاپ : ۱۳
اطلاعات عمومی ۱۴
محل چاپخانه ۱۴
خرید دستگاه های چاپخانه ۱۵
گمرک : ۱۶
توضیح مختصری از کار ماشین آلات ۱۸
ملزومات چاپخانه ۱۹
استخدام پرسنل چاپخانه ۱۹
فصل سوم ۲۶
مراحل تولید ۲۶
توضیح مختصری از بعضی از مراحل بالا : ۲۶
اطلاعات تصویری ( نقطه ای ) : ۲۶
اطلاعات نوشتاری ( فونت ) ۲۷
اطلاعات خطی ۲۷
چاپ ۲۷
مراحل آماده سازی ماشین برای چاپ : ۲۹
فصل چهارم ۳۱
مواد اولیه در چاپخانه ۳۱
چگونگی بازاریابی چاپخانه ۳۳
چگونگی محاسبه قیمت تمام شده ۳۴
انبار چاپخانه ۳۶
فروش محصول ۳۶
فصل پنجم ۳۷
حسابداری های چاپخانه ۳۷
فصل ششم ۳۷
مالیات – بیمه ۳۷
انواع بیمه : بیمه ۳۷
مراحل بیمه شدن کارگر ۳۷
چگونگی پرداخت مالیات چاپخانه ۳۸
اطلاعات عمومی ۳۹
فصل هفتم ۴۰
مشکلات چاپ ۴۰
اطلاعات عمومی ۴۱
پیشنهاد یک چاپخانه دار برای بهبود وضع چاپ ۴۱
اطلاعات عمومی ۴۲
منابع ۴۲

7000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها