پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 298 دسته: قیمت: 2000 تومان

پرسشنامه ی انعطاف پذیری منابع انسانی
انعطاف پذیری وظیفه ای
۱ کارکنان ما می توانند در زمان کوتاه از شغل کنونی به شغل جدید با مسئولیت های مشابه حرکت کنند. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲ کارکنان ما می توانند در زمان کوتاهی به شغل های شایسته تر (با کیفیت بالاتر( بروند. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳ کارکنان در واحد ما مهارتهای متعددی دارند که می تواند در وظایف متناظر با شغلهای دیگر به کار برده شوند. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

2000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها