ولایت و اداره اموال محجورین در فقه و حقوق

۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 182 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان

چکیده
محجورین، به علت ناتوانی در اداره و تـنمیه‌ اموالشان‌، از طرقی مورد حمایت قرار گرفته است، آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در اموال و حقوق مالی‌ باطل‌ یا غیر نافذ است و از‌ طرفی‌ اداره و تنمیه اموال محجورین و تأمین نیازهای مـالی آنـها از اموال خودشان، ضرورتی انکار نشدنی است؛ پس نیازمند مکانیزمی برای این دو نیاز مهم اجتماعی‌ محجورین‌ هستیم. تأمین نیازهای فوق‌ الذکر‌ و مصلحت محجورین ایجاب می‌کند که اشخاصی به نمایندگی از آنها موظف به اداره و تـنمیه امـوال و حقوق مالی آنها و انجام دادن اعمال حقوقی ایشان باشند. این نهاد در فقه و حقوق اسلامی‌ تحت‌ عنوان «ولایت در مال» نامیده می‌شود.
این نوشته، با توجه به متون فقهی کهن اسلامی و منابع حقوقی و قانونِ بـخشی از کـشورهای اسلامی، تلاش خواهد کرد، مکانیزم اسلامی اداره اموال محجورین‌ را‌ تشریح و تفاوتهای‌ میان مذاهب فقهی را بنمایاند.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مبحث اول: ماهیت فقهی‌- حقوقی و اقسام ولایت ۲
۱- ماهیت فقهی و حقوقی ولایت ۲
۲- اقسام ولایت ۴
مـبحث دوم: ولایت خاص (ولایت پدر و جدر پدری و اوصیای آنها‌) ۸
۱- ولایتـ‌ ولی قـهری ۹
۲- ولایت‌ وصی ۱۴
مبحث سوم: ولایت عام (ولایت حاکم شرع) ۱۸
مبحث چهارم: ناظر ۲۲
مبحث پنجم: وظایف ولی‌ ۲۳
فهرست‌ مـنابع ۲۶

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها