هنر همگانی و جایگاه آن در ایران- پروژه هنر و گرافیک

27 آوریل , 2016 بازدید: 1182 دسته: قیمت: 32000 تومان

چکیده
در جوامع سنتی، گذار ازسنت به مدرنیته، نه در گذر زمان و بستر جامعه، بلکه از طریق فرهنگ وارداتی شکل می گیرد و در این میان پدیده هایی ظهور می نمایند که عدم توجه شایسته به آنها موجب نتایج جبران ناپذیر می گردد. از جمله نتایج حاصل از تغییر نگرش از سنت به مدرنیته در عرصه هنر، گسست میان مخاطب و هنرمند است. این جدایی در کلیه رشته های هنری، که با آکادمی غربی مرتبط اند، نمود داشته و فاصله هنرمند و مخاطب – به واسطه اثر هنری – فزونی می گیرد. با توجه به پیشینه مجسمه سازی در ایران و گسست طولانی در تاریخ و روند حضور آن در بستر اجتماعی، درک تاریخی جامعه ایرانی از مجسمه و مجسمه سازی با سایر ملل هم قدمت خود، کاملاً متفاوت است. لذا تعریف مجسمه سازی برای مخاطب عام ایرانی، با آموزش نوین مجسمه سازی و رویکردهای جدید آن در آموزه های دانشگاهی- که گاهی حتی توسط خواص نیز مشکل درک می شود تا حد بسیار زیادی متفاوت بوده و ارتباط عموم مردم را با اثر هنری غیرممکن می-نماید. بر این اساس، جدایی هنرمندان و مردم روز به روز بیشتر شده و آثار هنری در گوشه آتلیه ها، سالن نمایشگاه ها و موزه ها مهجور مانده؛ و آثای مبتذل و سطحی در منظر نگاه مردم قرار می گیرند. در این میان، مجسمه سازی شهری می¬تواند نقشی موثر برای ارتقای ادراک مخاطب ایجاد کند و با ارتباط بین مخاطب و مجسمه ساز معاصر، عرصه را برای ارائه آثار ارزشمند فراهم آورد.(کردی،۱۳۸۹،۲)
همانطور که در مطلب فوق آمده هنر عمومی به ویژه مجسمه های شهری علاوه بر ارتقای سطح آگاهی عموم مردم از هنر و تجربه شدن از طرف عموم مردم باعث نوعی آشتی میان مردم با تمام هنرها شده است. به نوعی میشود گفت هنر عمومی در کنار مردم است.مثل مردم در جغرافیا های مختلف در زمان های مختلف و در فرهنگ های مختلف تغییر می کند و قالب معینی ندارد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : کلیات طرح
۱-۱ – بیان مساله تحقیق
۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن
۱-۳- هدفهای تحقیق
سوالات یا فرضیه های تحقیق
( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)
۱-۵- چهارچوب نظری تحقیق
۱-۶- روش تحقیق
۱-۷- پیشینه پژوهش
۱-۸- روش گرد آوری اطلاعات
۱-۹-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۱۰- منابع پژوهش
۱-۱۱- واژهای کلیدی

فصل دوم : هنر همگانی
مقدمه
۲-۱- هنرهمگانی
۲-۲- چیستی هنر همگانی
۲-۳- ایجاد فضای خلاقه و ایجاد تخیل در بیننده اثر
۲-۴- فواید هنر همگانی
۲-۴-۱- فرهنگی
۲-۴-۲- اقتصادی
۲- ۴-۳- آموزشی
۲-۵- انواع هنرهای همگانی
۲-۶- شهر بستری برای آفرینش هنر
۲-۶-۱- عناصر یا فضاهای میانی
۲-۶-۲- شهرنشینی و شهرسازی ایران
۲-۶-۳- اصول طراحی ایرانی
۲-۶-۴- شاخصهای زیبایی شناسی
۲-۶-۵- برنامه زیباسازی شهر تورنتو
۲-۶-۶- نیاز امروز ما
۲-۶-۷- مطالعات شهری
۲-۶-۸- اهمیت و توجه به فضای پیرامون
۲-۶-۹- هنر در فضای همگانی
۲-۶-۱۰- میادین شهری
۲-۶-۱۱- هویت در فضای شهری
۲-۷- مجسمه شهری
۲-۷-۱- تعریف مجسمه شهری
۲-۷-۲- ویژگی‌های آثار شهری
۲-۷-۳-ایجاد حس مکان و هویت
۲-۷-۴- انواع مجسمه شهری
۲ – ۷ – ۵- مجسمه‌ی یادبود یا یادبود مجسمه
۲-۷-۶- طاقهای یادمانی
۲-۷-۷- ستونهای یادمانی
۲-۷-۸- ساعتهای تزئینی
۲-۷-۹-نقشها و کارکردهای مجسمه
۲-۷-۹-۱- تقویت حس مکان
۲-۷-۹-۲- تعریف و هویت بخشی به فضاهای شهری
۲-۷-۹-۳- ارتقای کیفیت و ایجاد سرزندگی فضاهای شهری
۲-۷-۹-۴- ارتقای آگاهیهای عمومی و معرفی نمادها و ارزشهای فرهنگی
۲-۷-۹-۵- معرفی عملکرد و روحیه میدان یا محدوده پیرامون آن یا تداعی عملکرد تاریخی یا فرهنگی آن
۲-۷-۹-۶- تعریف مرکز ثقل و نقطه تمرکز میدان
۲-۷-۹-۷- ایجاد یک نشانه شهری
۲-۷-۹-۸- تناسب بخشی به نام میدان
۲-۷-۹-۹- معرفی سبکها و سنتهای هنری
۲-۸- دیوار نگاری
۲-۹- معماری به عنوان یک هنر عملکردی هنری که در آن زندگی می کنیم
۲ – ۹– ۱ – تأثیر معماری بر مجسمه‌سازی
۲-۱۰- شهرشب
۲-۱۰-۱- ساماندهی نور ساماندهی فضا
۲-۱۰-۲- سیمای شبانه شهرها
۲-۱۱- هنر همگانی ومبلمان شهری
۲-۱۱-۱- اهمیت مبلمان در سیمای شهری
۲-۱۱-۲- جایابی بهینه مبلمان شهری
۲-۱۱-۳- روابط نظام‌مند در بین عناصر مبلمان شهری
۲-۱۱-۴- تبلیغات
۲-۱۱-۵- مواد و مصالح
۲-۱۱-۶- تخریب‌گرایی وندلیسم
۲-۱۱-۷- عوامل سازنده سیمای هر شهر
۲-۱۱-۸- پارک؛ از فضای سبز تا رویداد هنری
۲-۱۱-۸-۱- فرهنگسراها؛ مدل‌ ایرانی
۲ -۱۱ – ۸ – ۲ – پارک هزاره
۲-۱۲- طراحی صنعتی و طراحی شهری

فصل سوم : هنر همگانی در ایران
۳-۱- برسی هنر همگانی در ایران
۳-۲- رابطه هنر با اقتصاد
۳-۳- ارتقاء ذائقه هنری مردم
۳-۴ گفتگوی مجید احمدی با حمید شانس
۳-۵- تهران ومیادین آن
۳-۶- شهرستانها ومیادین آنها
۳-۷- برسی نقش نشانه‌های شهری در تهران
۳– ۷ – ۱ – سردر باغ ملی در تهران
۳-۷-۲- برج آزادی تهران
۳-۷-۲-۱- گفت و گو با حسین امانت طراح میدان آزادی
۳-۷-۳- برج میلاد
۳-۸- ارزش‌ها در طراحی مجسمه‌های شهری

فصل چهارم : معرفی هنر مندان مطرح در هنر همگانی
۴-۱- سیاوش ارمجانی
۴-۲- آنیش کاپور
۴-۲-۱- چند نمونه از آثار آنیش کاپور
۴-۲-۲- گفت‌وگوی آنیش کاپور با «شرق» که به مناسبت رونمایی از برج المپیک لندن انجام
شده
۴-۳- ماگدالنا آباکانوویکز
۴-۴- جاناتان بروفسکی
۴-۵- فرناندو بوترو
۴-۶- مینگ فای
۴-۷ـ تتسو هارادا
۴-۸ـ گریس نولتون
۴-۹-ـ کلمنت میدمور

فصل پنجم : پروژه عملی
– مقدمه
۵-۱- پروژه عملی (هفت آسمان)
– مجسمه های من
– کارهای نقاشی من

فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهاد
۶-۱- چه باید کرد
۶- ۲- نتیجه گیری
منابع ………………………………………………………………..۲۰۹

32000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها