نگاهی بر چگونگی ثبت شرکت

۲۹ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 280 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان

چکیده
در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .
شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند۱ـ شرکت های سهامی ۲ـ شرکت با مسئولیت محدود۳ ـ تضامنی۴ ـ مختلط سهامی ۵ـ مختلط غیر سهامی ۶ـ شرکت نسبی۷ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
انواع شرکت های تجاری ۴
تقسیم سرمایه به سهام ۶
بازرگانی بودن عملیات شرکت ۷
میزان سرمایه ۸
مؤسسین ۱۰
پذیره نویسی ۱۱
آئین‌نامه تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان ۱۴
شرکت سهامی خاص ۱۹
مشخصات شرکت سهامی عام ۲۱
مشخصات شرکت سهامی خاص ۲۲
تبدیل شرکت سهامی خاص به عام ۲۲
شرکت تضامنی ۲۴
تشکیل شرکت ۲۵
نام شرکت ۲۷
سود ، زیان ، سرمایه ۲۸
مدیران ۲۹
تضامن به حکم قانون ۳۱
شرکت مختلط ۳۱
شرکت های مختلط سهامی ۳۲
شرکاء شرکت ۳۳
شرکاء سهامی ۳۳
اداره شرکت ۳۴
مجمع عمومی ۳۴
هیئت نظارت یا بازرسان ۳۵
مسئولیت هیئت نظار ۳۶
طلبکاران شرکت ۳۶
موارد بطلان شرکت ۳۷
انحلال شرکت ۳۸
شرکت تعاونی ۳۹
تاریخ پیدایش شرکت تعاونی ۴۱
شرکت های تعاونی ایران ۴۲
انواع شرکتهای تعاونی ۴۳
تعاونیهای تولید ۴۳
تعاونیهای توزیع ۴۳
عضویت در تعاونی ۴۴
اخراج از عضویت ۴۵
فوت اعضاء تعاونی ۴۵
شرکت نسبی ۴۶
اسم شرکت ۴۷
تشکیل شرکت ۴۷
اداره شرکت ۴۸
روابط شرکاء ۴۸
نفع و ضرر ۴۹
طلبکاران شرکت ۴۹
نتیجه گیری ۴۹
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها