نقش توبه در جرایم حدودی و تعزیری از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

18 ژانویه , 2020 بازدید: 298 دسته: قیمت: 10000 تومان

چکیده
توبه یکی از عوامل بازگشت به سوی خدا است که علاوه بر آثار اخروی در مواردی موجب سقوط مجازات ها می شود. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تأسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. مشهور فقهای امامیه نوبه قبل از دستگیری و اثبات جرم و حتی بعد از اقرار را موجب سقوط مجازات می دانند لیکن اگر چرم با شهادت شهود ثابت شده باشد آن را بی اثر می دانند. قانونگذار ما هم در این موضوع از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی نموده است و توبه صرفا موجب سقوط مجازات هایی است که جنبه حق الهی محض دارند و در حق الناس فاقد اثر است به همین جهت در مجازات قذف و محاربه بعد از اثبات و تسلط بر مجرم از موجبات تخفیف و سقوط مجازات نمی باشد. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تأثیر توپه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم ریختگی موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی است. علاوه براینکه قانونگذار در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در بعضی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی توبه را موجب سقوط مجازات دانسته است که این امر هم مورد ایران است که قانونگذار در جرایم تعزیری دو شیوه متفاوت را در پیش گرفته است. برای احراز توبه در نزد قاضی شیوه خاصی در قانون پیش بینی نگردیده است و از این جهت از نظام آزاد ادله و اقناع وجدانی پیروی می نماید.
واژگان کلیدی: قانون، توبه، حدود، تعزیرات، سقوط مجازات.
فهرست مطالب
چکیده ۲
ا- مقدمه ۳
٢- مفهوم توبه ۳
٣- تأثیر توبه در حدود ۵
۱ – ۳ تاثیر توبه در جرایم حق الله محض در این فراز به بررسی تأثیر توبه در مجازاتهای محاربه، بغی، زنا و شرب خمر می پردازیم ۵
۱ – ۳-ا۔ نفش توبه در حد محاربه ۵
۲ – ۱ – ۳ – نقش توبه در بغی ۸
۴ – ۱ – ۲ – توبه در زنا ۱۱
۱ – ۳- ۲- شرب خمر ۱۲
۳- ۲- تاثیر توبه در جرایم حق الله توام با حق الناسی ۱۳
۲ – ۳-ا- سرقت ۱۳
۲ – ۲ – ۳ – قذف ۱۴
۴- نقش توبه در تعزیرات ۱۶
۵- نتیجه ۲۵
منابع و مآخذ: ۲۶

10000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها