موسیقی- پروژه هنر و گرافیک

27 آوریل , 2016 بازدید: 1015 دسته: قیمت: 19000 تومان

چکیده
موسیقی همچون هنر برخاسته از اعماق درون آدمی و بلکه یک نیاز روحی است و مانند هر هنری می‌تواند مبتذل یا متعهد باشد.
موسیقی علمی از یونان باستان وارد ایران شد که ارسطو آن را به عنوان شاخه‌ای از ریاضیات می‌دانست و فیلسوفان اسلامی نیز آن را پذیرفتند البته علاوه بر قواعد علمی، ذوق و عاطفه نیز در پیدایش آن دخالت دارد هنر نیز محسوب می‌شود موسیقی ترجمه واژه Music انگلیسی که در فارسی معادل آهنگ می‌باشد و غنا را خواندن با آهنگ می‌گویند که همان موسیقی آوازی است. موسیقی ترکیب (composition) الحان جمع لحن و یا ملودی (Melody) و الحان به نغمه‌ها (Note) و نت‌ها دارای ریتم (Rhythm) هماهنگ است رابطه اسلام با هنر و موسیقی از مهمترین و کاربردی ترین موضوعات است .
در قرآن واژه غنا و موسیقی به کار نرفته ولی آیاتی وجود دارد که در روایات یکی از مصداق‌های آن را «غنا» دانسته‌اند. لغویون غنا را «آواز خوش و طرب انگیز» دانسته‌اند و فقها و مفسران قران آن را صدای لهوی مناسب مجالس اهل فسوق دانسته‌اند که حرام می‌باشد. بسیاری از علما تصریح کرده‌اند که غنا بر حسب معنای لغوی و در عرف از غنای حرام یعنی غنا در شرع وسیع‌تر است موسیقی با شرایطی حرام و با شرایطی حلال می باشد در این مقاله با توجه به آیات و روایات و دیدگاه مفسران و عالمان و اسلام‌شناسان با رویکردی کاربردی معیارهای موسیقی بررسی شده است .
واژگان کلیدی:
موسیقی – غنا – اسلام (شرع) – لهو ـ طرب – عرف عام

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه : ۲
یستی هنر ۲
تاریخچه مختصر موسیقی ۴
موسیقی چیست؟ ۷
نگاهی به موسیقی ایرانی ۱۱
نگاهی به موسیقی غربی ۱۳
غنا از دیدگاه اسلام و عرف ۱۵
دیدگاه فقها و عالمان دینی درباره غنا و موسیقی: ۲۷
معیار های موسیقی حلال و حرام ۲۹
موسیقی مشکوک ۳۱
نتیجه گیری ۳۲
موسیقی از نگاهی دیگر ۳۴
موسیقی از منظر عرفانی ۴۲
موسیقی از منظر علمی ۴۶
موسیقی از منظر نصوص دینی ۵۴
پی‏نوشتها: ۶۵
منابع و مآخذ: ۶۶

19000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها