مسئولیت کیفری در فضای مجازی سایبری در حقوق ایران

7 می , 2020 بازدید: 125 دسته: قیمت: 18000 تومان 15000 تومان

فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
مسئولیت کیفری در تبیین مفهوم مسئولیت کیفری ۴
مفهوم لغوی ۵
ویژگی های فضای سایبر ۶
ماهیت جرائم سایبری ۸
داشتن جنبه ی بین المللی ۸
جرایم سایبری و انواع آن ۱۰
فهرست جرائم رایانه ای در سال ۱۹۸۹ سازمان OECD ۱۱
مصادیق جرائم سایبری ۱۲
دسترسی غیرمجاز ۱۲
شنود غیر مجاز ۱۳
رفتار مرتکبی ۱۳
جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول ۱۴
رکن مادی ۱۴
رفتار مرتکب ۱۴
رفتار مرتکب ۱۵
ممانعت از دسترسی ۱۷
جرائم مالی رایانه ای ۱۸
کلاهبرداری رایانه ای ۱۹
جرائم علیه عفت و اخلاقی عمومی ۲۰
هرزه نگاری ۲۰
صلاحیت های برون مرزی در جرائم فضای سایبر ۲۱
خصوصیات مجرمین رایانه ای ۲۱
شرایط خانوادگی ۲۵
انواع مجرمین رایانه ای ۲۶
صلاحیت ۲۸
صلاحیت شخصی و فضای سایبر ۲۸
صلاحیت واقعی و حوزه سایبر ۲۹
پلیس و شیوه کشف (پلیس سایبر – فتا) ۳۰
همکاری های بین المللی ۳۳
نقش پلیس ملی جمهوری اسلامی ایران ۳۳
نقش پلیس در پیشگیری از جرائم سایبری ۳۴
نقش پلیس در کشف جرائم ساییری ۳۵
رایانه ای بودن جرم ۳۷
ارتکاب جرم به نام و در راستای منافع شخص حقوقی ۳۷
اشخاص مسئول ۳۸
نتیجه گیری ۳۹
منابع ۴۲

چکیده
فضای ساپیر به مثابه ی پدیدهای شگفت انگیز، که در مدتی که از پدید آمدنش انقلابی در زندگی بشر به پا آورده است، با تمام قابلیت ها و پیچیدگی هایی که با خود دارد، همانند سایر دستاوردهای بشری، آثار و پیامدهای نامطلوبی نیز به همراه داشته است. پژوهش حاضر به بررسی مسئولیت کیفری در فضای مجازی سایبری در حقوق ایران و در نهایت به نتیجه گیری کلی پرداخته شده است که شرایط مسئولیت کیفری طبق ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای اشخاص حقوقی تنها زمانی مسئولیت کیفری دارند که به جرم ارتکابی یک جرم رایانه ای باشد ۲. مرتکب جرم مدیر با کارمند شخص حرفی باشد، ۳ کسی باشد که با دستور مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد، ۴٫ تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقرئی به ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد، ۵ جرم به نام شخص حقوقی ارتکاب بابد , جرم در راستای منافع مادی با معنوی) شخص حقوقی ارتکابه یابد و ۷ جرم ارتکابی عملی باشد.

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها