مسئولیت کیفری در روابط زناشویی

5 ژانویه , 2020 بازدید: 373 دسته: قیمت: 10000 تومان

چکیده
بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.
مقدمه
تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل را به صورت زیبایی نقل کرده است.
بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.
اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است.
دین اسلام در آغاز ظهورش در ۱۴۰۰ سال و اندی قبل، کودکان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت کیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۱
سن مسئولیت کیفری در قرآن ۲
سن مسئولیت کیفری در سنت ۳
سن مسئولیت کیفری از نظر فقها ۷
قانون مسئولیت مدنی،ماده۱ ۱۰
قانون مجازات اسلامی،ماده۶۴۲ ۱۰
قانون مدنی، ماده۱۱۷۸(تربیت اطفال) ۱۰
قانون مدنی،۱۱۷۳ ۱۱
قانون اساسی،اصل ۲۱ ۱۳
قانون مدنی،مواد۱۱۷۳-۱۰۴۳ ۱۳
قانون مدنی،ماده ۱۱۰۴-۱۱۰۳ ۱۶
قاتنون اساسی،اصل۱۰ ۱۷
قانون مدنی،مواد۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴ ۱۸
قانون مجازات اسلامی ماده۶۵۴ ۲۳
استقلال اقتصادی زن ۲۳
مهریه ۲۴
حق مالی به صورت شرط ضمن عقد ۲۴
قانون مجازات اسلامی مواد ۶۴۲-۱۱۷۶ ۲۶
قانون مجازات اسلامی مواد ۶۲۲ و ۴۸۹ و ۶۲۳ و ۶۲۴ (سقط جنین) ۳۵
قوانین و مقررات ۴۲
قانون مجازات اسلامی۶۳۲ ۴۶
اعلامیه اسلامی حقوق بشر،ماده۵ ۴۷
منابع

10000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها