مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بین الملل بشر توسط شرکت های فراملی

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 228 دسته: قیمت: 13000 تومان

چکیده
امروزه شرکت‌های فراملی را می‌توان یکی از کنشگران مهم عرصه بین‌المللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بین‌الملل عمومی معاصر است. رشد شرکت‌‌های مزبور و توسعه فعالیت آن‌ها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بین‌الملل به این موجودیت‌های نوظهور در عرصه بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین در این خصوص و به‌ویژه در پرتو قواعد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت بررسی این مسأله حایز اهمیت است که اصولا آیا دولت‌ها در قبال اقدامات شرکت‌های فراملی متبوع خود در ورای مرزهای ملی خود دارای مسئولیت می‌باشند یا خیر؟ هم‌چنین آیا دولت‌های میزبان این شرکت‌ها در قبال اقدامات متخلفانه آن‌ها مسئولیت دارند یا خیر؟ این نوشتار به بررسی این پرسش‌ها پرداخته است.
فهرست مطالب
چکیده ۲
١. مقدمه ۲
٢. مسئولیت دولت و حقوق بین الملل بشر ۶
٢-١. مسئولیت‌ بین المللی دولت بر مبنای تعهدات فراسرزمینی دولت ها به موجـب حـقوق بـین المـلل بشر‌ ۷
٢-٢. مسئولیت بین المللی دولت در قبال اقدامات فراسرزمینی شرکت های فراملی ۱۰
٣) مـسئولیت دولت در قبال عمل شرکت فراملی از حیث معاونت در ارتکـاب عمـل متخلفانـه بین‌ المللی‌ ۱۴
۴) مسئولیت‌ بین‌ المللی‌ دولت محل ثبت و ارکان فرعی‌ خارجی‌ شرکت‌ هـای فـراملی ۱۵
۵) اقدامات شعب فرعی خارجی و حقوق بین‌ الملل‌ عام‌ ۱۵
۶) مسئول دانستن شرکت های فراملی توسط دولت های میزبان ۱۷
٧)مسئول دانستن دولت های متبوع شرکت‌ های فراملی ۱۹
٣. موانع‌ صـلاحیتی دولت مـتبوع شرکت فراملی در رسیدگی به نقض حقـوق بشـر توسط شرکت های فراملی‌ ۱۹
۴. مـسئولیت دولت در قـبال آثار فراسرزمینی فعالیت های شرکت ۲۳
۵. نتیجه ۲۵
منابع ۲۸

13000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها