مذاکرات پیش قراردادی

12 مارس , 2016 بازدید: 1882 دسته: قیمت: 45000 تومان حجم فایل: 300kb

فصل اول- کلیات
مبحث اول-مفهوم مذاکرات پیش از قرارداد ۶
گفتار اول- تبین « مذاکره» ۶
مبحث دوم – ماهیت حقوقی مذاکرت پیش قراردادی ۹
گفتار اول – توافقات مقدماتی ۹
گفتار دوم – مذاکرات قراردادی فاقد وصف توافق مستقل ۱۹
بنبند دوم- اظهارات دارای اثر حقوقی ۲۸
الف – اظهاراتی که شرط قراردادی محسوب می شوند . ۲۸
مبحث سوم – تمییز مذاکرات پیش قراردادی با مفاهیم مشابه ۴۷
گفتار اول- تمایز دعوت به مذاکره از ایجاب ۴۷
گفتار دوم- تمایز قرارداد مقدماتی از ایجاب عقد اصلی ۵۲
فصل دوم – مبانی مسئولیت ناشی از نقض مذاکرات پیش قراردادی
مبحث اول – نقص توافق صریح یا ضمنی ۵۵
مبحث دوم- نقص حسن نیت ۵۹
گفتار دوم – اصل حسن نیت در مذاکرات ۵۹
بند سوم – اصل حسن نیت در حقوق ایران ۶۳
گفتار دوم – مبانی مسئولیت ناشی از سوء نیت در مرحله پیش قراردادی ۶۳
گفتار سوم- نقض اصل حسن نیت در مذاکرات پیش قراردادی ۶۶
مبحث سوم- نقض وظیفه عدم افشاء در مذاکرات ۶۸
گفتار دوم- نقض وظیفه افشاء ۷۶
مبحث چهارم – تقصیر در مذاکرات پیش قراردادی ۸۱
گفتار اول- تقصیر عام ۸۳
گفتار دوم – تقصیر قراردادی ۸۴
فصل سوم – جبران خسارات ناشی از نقض مذاکرات پیش قراردادی
مبحث اول – خسارات ناشی از قطع مذاکرات ۸۷
گفتار اول – هزینه های ناشی از مذاکرات و انجام مقدمات انعقاد قرارداد ۸۷
گفتار دوم – از دست دادن موقعیت ناشی از اعتماد به قرارداد آینده ۹۰
مبحث دوم- مبنای خاص مسوولیت ۹۲
گفتار اول -تسبیب ۹۳
گفتار دوم- غرور ۹۵
نتیجه ۹۷
منابع ۹۹

45000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها