قوانین حاکم بر حضانت اطفال در ایران و فرانسه

4 فوریه , 2020 بازدید: 274 دسته: قیمت: 14000 تومان

چکیده :
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه‌ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می‌گردد که آنها از هم جدا می‌شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته‌تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می‌گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته‌ای که دادگاه معین می‌کند، اعطا می‌شود.
کلمات کلیدی :
حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده : ۱
مقدمه : ۲
حضانت در لغت و اصطلاح ۲
معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه ۳
معنای ولایت ابوینی[۲] در حقوق فرانسه ۳
ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او ۴
تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت ۴
حضانت حق است یا تکلیف والدین؟ ۶
حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودنحضانت ۸
اعراض از حق حضانت ۱۲
حق تقدم پدر و مادر در حضانت ۱۳
حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها ۱۴
موانع یا موارد سقوط حق حضانت ۱۶
پیشنهاد اصلاحی نگارنده درباره حضانت اطفال ۲۸
منابع و مآخذ: ۳۱

14000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها