بررسی سیستم قانونگذاری در ایران و ترکیه

25 فوریه , 2019 بازدید: 714 دسته: قیمت: 35000 تومان

چکیده
بررسی تطبیقی مبانی قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به عنوان دو کشور همسایه ، آنچه مسلم است هر دو کشور به دلایل مختلفی همچون مسلمان بودن اکثریت مردم ، در قانون گذاری های خود تحت تاثیر موازین اسلامی می باشند اما میزان تاثیر پذیری هر یک از دو کشور از احکام و موازین اسلامی به خاطر تفاوت و نقش نظام سیاسی حاکم بر این کشورها تا حدود زیادی متفاوت می باشد . بر این اساس قانونگذاری در ایران بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده و نظام سیاسی آن در چارچوب شریعت اسلامی است . در ترکیه مبنای قانونگذاری بر پایه جمهوری لائیک و رژیم پارلمانی چند حزبی بنا نهاده شده و نظام سیاسی آن سکولاریسم و صرفا بر اساس رای اکثریت می باشد . اهداف تحقیق شامل بررسی دو الگوی قانونگذاری در مجالس کشورهای ایران و ترکیه به همراه بررسی وجوه اشتراک و افتراق در سیستم قانون گذاری ایران و ترکیه می باشد.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
بیان مساله ۵
وظایف و اختیارات پارلمان ترکیه ۶
قانون ۷
بررسی حقوقی حاکمیت ملی ۹
مبانی قانون اساسی وحاکمیت دینی در ایران ۱۰
لیبرالی ۱۳
لیبرالی ۱۳
نئولیبرالی ۱۳
ویژگیهای مردم سالاری دینی در ایران ۱۳
قانونگذاری در ترکیه: ۱۵
قوه مجریه : ۱۸
ترکیب قوه مقننه در ترکیه ۱۸
وظایف و اختیارات پارلمان ترکیه ۲۱
نظارت پارلمانی: ۲۲
انتخاب رئیس جمهور: ۲۴
مصونیت پارلمانی: ۲۵
فرآیند قانون گذاری در ترکیه ی امروز ۲۵
قوه ی مقننه در ترکیه (نهاد قانون گذاری) ۲۸
قانون اساسی ترکیه به طور کلی از نامزدی مجلس کی ملی ترکیه ۲۹
ارکان مبانی قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران ۳۰
فلسفه وجودی شورای نگهبان ۳۱
وظایف و اختیارات دیگر شورای نگهبان ۳۳
به رهبری (ولایت فقیه) ۳۵
بررسی مبانی اصل پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) ۳۵
ولایت و رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۳۵
فقیه یعنی چه؟ ۳۶
مقایسه حقوق شهروندی در قوانین دو کشور ایران و ترکیه ۴۲
نتیجه ۴۳
منابع ۴۵

35000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها