فروش اعضای بدن در حقوق ایران کار تحقیقی حقوق

7 می , 2020 بازدید: 98 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان

فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
مالکیت بر جسم ۴
معنای حق ۵
حقوق مربوط به شخصیت ۶
معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره ۷
معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی ۱۰
معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه ۱۳
ماهیت معامله اعضاء بدن انسان ۱۵
معامله اعضاء بدن انسان و ماده ۱۰ قانون مدنی ۱۶
معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع ۱۸
معامله اعضاء بدن انسان و جعاله ۲۰
معامله اعضاء بدن انسان و هبه ۲۲
نتیجه گیری ۲۴
منابع ۳۱

چکیده
امروزه با پیشرفت دانش پزشکی در زمینه پیوند اعضا ء . بازار خرید و فروش اعضای بدن رونق شتابزده ای بافته است. این در حالی است که پیوند عضو مستلزم انتقال و تصرف در آن است. با وجود آنکه مخالقان فراوانی در فقه و حقوق در مقابل خرید و فروش و تصرف در اعضای بدن وجود دارد و دو پایه اساسی یعنی مالیت و ملکیت اعضای بدن از دیدگاه برخی فتها ، مورد تردید قرار گرفته است و لیکن موضوع مذکور دارای اعتبار کافی است. مالیت بالقوه اعضای بدن و ملکت ذاتی آنها و یا حداقل سلطه انسان بر آنها ، توانایی لازم برای فروش آنها را طبق شروطی بوجود آورده است . مقابله با مسئله بیع اعضاء ، مخالفین را به سوی انحصاری نمودن انتقال به دو طریق دیگر یعنی وصیت و هبه اعضای بدن نموده است . اگر چه در انتقال عضو از شخص زنده به شخص دیگر با بیح، موضوعی حل شده است ، اما مخالقین همه اعضای بدن را ترجیح دادند. درست است که همه اعضای بدن از نظر انسانی دارای جایگاه والایی است اما بیع اعضای بدن انسان نیز به عنوان یک راه حل مطرح شده است . راه حل مذکور با وجود اهداف عقلایی بودن توام با یک عمل معنوی راه حل معقول و موجهی است.

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها