فرق میان ازدواج دائم و ازدواج موقت

20 آگوست , 2018 بازدید: 560 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان

چکیده:
ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینیاست که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار میشود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و از تبعات آن زایش فرزند است. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنسگرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر، تنها به منظور برقراری روابط جنسی و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.
در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنی پادِخشای» خوانده میشد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان میداد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشتهاند. نوع دیگر که باعث بحث و جدلهای زیادی میان امروزیان شدهاست خویدوده بود که ازدواج با محارم است.
از دیدگاه اسلام، ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژهاست. و بسیار پسندیده و مطلوب است و از منظر فقه اسلامی، عملی مستحب و چه بسا مستحب موکد و در برخی موارد واجب شمرده میشود عفت و حیا از جملهٔ این صفات میباشند که یکی از راههای تأمین این صفات و سجایا، ازدواج است. اسلام با تشریع ازدواج، مسیر رسیدن به عفت و حیا را هموار میسازد بدین صورت که ازدواج را بهترین و طبیعیترین راه تأمین نیازهای جنسی معرفی میکند. طبق قوانین اسلامی تنها خواندن صیغه عقد توسط زن و تایید توسط مرد صحیح است و الزامی به وجود شاهد یا نماینده دینی نیست. البته میتوان برای خواندن این جمله کسی را وکیل کرد که لازم هم نیست که نماینده دینی باشد. شیعیان نوع دیگری از ازدواج (معروف به ازدواج موقت) را دارند که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی بین دو طرف بسته میشود.
بنابر نظر بعضی از مراجع شیعه «برای دختر رشیده اذن پدر در ازدواج موقت ضرورتی ندارد» پس از تعیین مدت زمان عقد و مهریه با خواندن صیغه عقد زن و مرد به یکدیگر محرم میشوند.
کلمه‌ موقت‌ به‌ معنای‌، چیزی‌ که‌ وقتش‌ معین‌ شده‌ و آنچه‌ که‌ در مدتی‌ محدود و معین‌ بجا می‌ماند و سپس‌ زایل‌ می‌شود و در مقابل‌ دائم‌ و پایدار.
با توجه‌ به‌ معانی‌ کلمات‌ مذکور، می‌توان‌ بیان‌ نمود روابط زوجین‌ در ازدواج‌ موقت‌ عبارتست‌ از: «رابطه‌ حقوقی‌ که‌ برای‌ مدت‌ معین‌ بین‌ زن‌ و مرد به‌ وسیله‌ عقد ایجاد می‌شود و حق‌ تمتع‌ جنسی‌ را به‌ آنان‌ می‌دهد و وظایف‌ وتکالیفی‌ را برای‌ طرفین‌ بوجود می‌آورد.«
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۴
تفاوتهاى ازدواج موقت و دائم در چیست؟ ۴
فصل اول: کلیات ۷
پیشینه تحقیق ۷
روش کار و تحقیق: ۸
فصل دوم ۹
الف . زندگى امروز و ازدواج موقت . ۹
ب . مفاسد و معایب ازدواج موقت . ۹
زندگى امروز و ازدواج موقت ۹
۲-۲ جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى ۹
۳-۲ ازدواج آزمایشى ۱۱
۴-۲ راسل و نظریه ازدواج موقت ۱۲
۵-۲ نکاح منقطع و تعدد زوجات ۲۰
۶-۲ سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت ۲۰
فصل سوم: ۲۵
۱-۳ ازدواج موقت و مساءله حرمسرا ۲۵
۲-۳ علل اجتماعى حرمسراسازى ۲۶
۳-۳ آیا تشریع ازدواج موقت براى تاءمین هوسرانى است ؟ ۲۸
۴-۳ حرمسرا در دنیاى امروز ۲۹
فصل چهارم ۳۱
۱-۴ منع خلیفه از ازدواج موقت ۳۱
۲-۴ ازدواج موقت چیست ؟ ۳۴
۳-۴ تفاوت ازدواج موقت با زنا در چیست ؟ ۳۵
فصل پنجم ۳۵
نتیجه گیری ۳۵
منابع ۳۹

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها