عیوب موجب فسخ نکاح

17 آوریل , 2018 بازدید: 898 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان

چکیده
اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت ـبه جهت وجود عیبی قبل از عقد، در زن یا مردـ استصحاب لزوم است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مانع جریان این اصل می‌گردند. روایات تدلیس در موارد صدق عرفی تدلیس و قاعده لاضرر در تمامی مواردی که عیب قبل از عقد وجود داشته است، حق فسخ در عقد نکاح را اثبات می‌نمایند. اما در خصوص عیوب زن، روایات خاصی وجود دارد که تنها برخی از عیوب زن را که قبل از عقد وجود داشته سبب تحقق خیار فسخ برای مرد برشمرده است و این روایات، قاعده لاضرر را تخصیص می زند، در حالیکه عمومیت قاعده در مورد عیوب مرد پابرجاست، پس زن با وجود هر عیبی در مرد که از نظر عرفی ازدواج را به مخاطره می‌اندازد ـمانند ایدزـ حق فسخ دارد، ولی مرد تنها در عیوب خاصی(پیسی، جذام، دیوانگی، عفل) که در روایات ذکر شده دارای حق فسخ است و این تفاوت بدین جهت است که مرد با وجود حق طلاق نیاز چندانی به حق فسخ ندارد. قاعده لاضرر و تدلیس شامل عیوب بعد از عقد نمی‌گردد و روایات خاصی وجود دارد که برخی از عیوب مردان(دیوانگی، عنن، خصا و جب) و برخی از عیوب زنان(دیوانگی، جذام، پیسی، قرن، افضا، کوری، لنگی و زنا) را از اسباب حق فسخ شمرده است و هریک از این روایات قابل بررسی سندی و دلالی است.
فهرست مطالب
چکیده ۲
قاعده اوّل: ۳
اشکال‌ عمده‌ در تمسک به روایات تدلیس ۱۰
دومین اصل‌ لفظی‌ برای اثبات حق فسخ: قاعده لاضرر ۱۲
عیوب مـنصوص ۲۳
اوّل: عـیوب مردان: ۲۳
عیب‌ اوّل‌: جنون ۲۳
عیب دوم: عنن(ناتوانی جـنسی مـرد) ۲۶
عیب سوم: خصاء(اخته بودن) ۳۵
عـیب‌ چهارم‌: جُبّ‌(نداشتن آلت مردانگی یا بریده بودن آن) ۴۱
۴٫ قاعده لاضرر ۴۲
دوم: عیوب زنان ۴۴
چند نکته در مورد‌ عیوب‌ ۴۷
منابع ۵۳

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها