عیوب مجوز فسخ نکاح در موازنه ی حقوق زن و مرد

۱۵ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 174 دسته: قیمت: 12000 تومان 9000 تومان

چکیده
فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب‌ جسمانی موجود در هریک از زوجین است.قانون‌گذار در تصویب مقررات قانون مدنی‌ در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب‌ مختص هریک از زن و مرد نظامی را پی افکنده،که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج‌ بواسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ،در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب‌تری تأمین‌ شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم‌چنین بنابر ملاحظات جامعه‌ شناختی معتقدند که امکان تسری دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب‌ العلاج قرن حاضر و هم‌چنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع‌ عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هریک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده،امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم‌رنگ می‌سازد.مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی،تلاشی است پیرامون بررسی قابلیت طرح و توسعه‌ی مسأله در نظام‌ حقوقی ما و معرفی مکانیسم‌های حقوقی در دسترس به منظور پرکردن خلاءهای موجود.
فهرست مطالب

چکیده ۲
مقدمه ۳
الف-بررسی جایگاه فقهی موضوع‌ ۶
ب-بررسی جایگاه حقوقی‌ موضوع‌ ۱۰
ج-نـقد و ارزیـابی ۱۱
۱-طلاق ۱۴
نتیجه ۲۱
فهرست منابع و مآخذ: ۲۳

12000 تومان 9000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها