صلاحیت در جرایم رایانه ای و تطبیق آن با مقررات عمومی صلاحیت کیفری

21 نوامبر , 2018 بازدید: 637 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان

چکیده
جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است و برای آنکه جرم تلقی شود باید عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم فراهم باشد. کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت و کثرت ارتکابش مهمترین و شایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه و اینترنت محسوب می شود هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می شود اما رایانه و اینترنت کلاهبرداری را توام با کیفیات و شرایط غیر قابل انکاری می کنند که قانون گذاران ناگزیر به شناسایی جدید در کنار کلاهبرداری سنتی هستند. کلاهبرداری رایانه ای چون در دنیای جدید به نام دنیای مجازی رایانه و اینترنت (فضای سایبر) با امکانات بیشماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست و بلکه غالبا سیستم رایانه ای و نرم افزارهای آن است و بنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود. صلاحیت در لغت به معنای شایستگی واختیار است ودر اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. درامور کیفری نیز مرجع رسیدگی کننده به موضوع اتهام باید شایستگی واختیار مداخله ورسیدگی به آن موضوع را داشته باشد واین شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده معمولا به سه شکل پیش بینی می شود.
فهرست مطالب
چکیده ۵
بیان مساله ۵
فرضیه: ۶
اهداف: ۶
مبحث اول: جرایم رایانه ای ۷
مقدمه ۷
تاریخچه جرایم کامپیوتری ۸
سابقه علمی پژوهشی : ۹
تعریف جرایم کامپیوتری : ۱۰
انواع جرایم رایانه ای : ۱۱
٢- تبیین‌ بحث ۲۰
مفاهیم و کلیات‌ ۲۲
مفهوم‌ کـلاهبرداری در لغـت ۲۲
مفوم کلاهبرداری در حقوق‌ ۲۲
جرائم رایانه ای ۲۲
تفاوت تحصیل با‌ بردن‌ مال ۲۴
کلاهبرداری سنتی‌ ۲۶
کـلاهبرداری اینترنتی ۲۷
مـقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای ۲۸
مبحث دوم قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری ایران ۳۱
صلاحیت وانواع آن ۳۱
استثنا آت قواعد صلاحیت ۳۷
بند اول:صلاحیت اضافی ۳۸
بند دوم: احاله ۴۶
نـتیجه گیری ۴۷
منابع ۴۹

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها