شروط ضمن عقد

۹ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 262 دسته: قیمت: 10000 تومان

مقدمه:
دیگر به‌ سختی‌ می‌توان‌ شـخصی را یـافت کـه‌ در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق‌ زن در ایران نباشد،به‌ نظر می‌رسد که در این‌ مورد نیز اتفاق نـظر وجود دارد که سمت و جهت‌ این تحول باید برای‌ رفع‌ تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جـایگزینی شایسته‌ سالاری به جای آن بـاشد؛ولی مـتأسفانه در عمل اختلاف شدید بر سر مواردی که در آنها لزوم تحول وجود دارد و نیز در مورد نحوه این‌ تغییرات و همچنین سیاست‌زدگی حاکم بر شئون مختلف کشور،مانع از آن شده است که‌ گامهای علمی و واقعی مؤثری در این راه‌ برداشته شود.
لذا شاید مناسب بـاشد،حال که تغییرات‌ قانونی در حقوق زن به دلایل مختلف با اشکالات‌ متعدد‌ روبرو شده است و بسیار کند پیش می‌رود،پیشنهاد نمود که بخشی از این‌ تحول از راه توسعه شروط ضمن عقد در سندهای نکاح انجام شود.
قانون با ارائه یک الگوی‌ واحد در تشکیل،ادامه و نحوه‌ انحلال‌ زنـدگی‌ خـانوادگی‌ نمی‌تواند پاسخگوی تنوع‌ سلایق و عقاید،فرهنگها، موقعیت‌های اجتماعی و نیازهای مادی و معنوی افراد در جامعه امروزی باشد.شروط ضمن عقد،تا حد زیادی می‌تواند به این تنوع‌ و این نیازها پاسخ مثبت دهد،بی‌آنکه حرمت‌ قانون شکسته شود.
فهرست مطالب

مقدمه ۴
اهمیت شروط ضمن عقد ۵
شروط ضمن عقد در قانون مدنی ۹
شروط باطل و باطل‌کنندهء عقد: ۱۲
شروط صحیح‌ در نکاح ۱۳
شروط صـحیح‌ تا‌ چه اندازه قابل‌ گسترش است؟ ۱۶
ضمانت اجـرای تخلف از شروط ضمن‌ عقد ۲۱
پیشنهادها: ۲۶
منابع: ۲۸

10000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها