شرایط انفساخ بیع کار تحقیقی حقوق

23 ژوئن , 2020 بازدید: 91 دسته: قیمت: 19000 تومان

چکیده
انسان ها به علت رفع نیازهای خود مجبور به انعقاد قراردادها با یکدیگر هستند. هدف هر یک از متعاقدین این است که تا سر حد امکان از انحلال عقد جلوگیری کنند. اما گاهی اوقات عقود به دلایلی از بین میرو تل یکی از این دلایل انفساخ است. هدف پژوهش حاضر بررسی انفساخ عقد در نظام حقوقی ایران با مطالعه موردی نکاح، بیع و اجاره با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و در اصول حقوق مدنی ایران با عقود و عهود مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که عرف زمان نیازمند به وجود آمدن عقودی است که این عقود اگر چه با این نام در فقه و آراء فقها قابل بررسی نمی باشد ولی این بدین معنا نمی باشد که نتوان آنها را از لحاظ فقهی مطالعه کرد بلکه اصول و قواعد کلی در فقه معاملات وجود دارد که می توان با استفاده از آنها جایگاه عقود را به دست آورد.
واژگان کلیدی فسخ، انفساخ، عقد اجاره، عقد بیع، عقد نکاح، اثر انفساخ، اثر فسخ، تفاسخ (اقاله)
فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۴
تعریف و اژه های اختصاصی تحقیق ۷
تعریف عقد اجاره ۷
تعریف عقد نکاح ۷
شرط فاسخ ۱۰
قلمرو شرط فاسخ ۱۰
فسخ در حقوق مدنی ۱۰
تفاسخ (اقاله) ۱۱
اقسام انفساخ ۱۲
انفساخ ۱۲
تلف مبیع پیش از تسلیم ۱۴
تلقف مال مورد اجاره پیش از تسلیم ۱۴
تلف مال ۱۵
مبنای انفساخ عقود جایز انفساخ ۱۶
مقایسه ی تعلیق در انفساخ عقد ۱۷
شرط انفساخ در قانون مدنی ۱۷
شرط انفساخ در دکترین حقوقی ۱۸
مبنای شرط انفساخ ۱۹
انفساخ در عقد بیع ۲۰
اوصاف عقد بیع ۲۰
معاوضی بودن بیع ۲۱
عین بودن مبیع ۲۱
اهلیت تصرف طرفین در عقد بیع ۲۳
بررسی فقهی مسأله انفساخ در عقد بیع در حقوق ایران ۲۳
انفساخ عقد اجاره ۲۵
مورد اجاره ۲۵
شرایط عقد اجاره ۲۶
ماهیت و شرایط وقوع فسخ نکاح ۲۷
مبنای فسخ نکاح ۲۹
شرط خیار فسخ در عقد نکاح ۳۱
خروج عین مستأجره از قابلیت انتفاع ۳۲
فوت موچر ۳۳
فوت مستأجر ۳۳
فسخ اجاره ۳۳
انقضای مدت اجاره ۳۳
اسباب انفساخ عقد بیع ۳۴
آثار و احکام انفساخ در عقد بیع ۳۵
نتیجه گیری ۳۷
منابع ۳۹

19000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها