سیاست کیفری ایران در پیشگیری از وقوع تکرار جرم با رویکردی بر جرم جنس یا سرقت

4 فوریه , 2020 بازدید: 302 دسته: قیمت: 14000 تومان

چکیده
بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه قرار داده است. به رغم پیش‌بینی این اصل مهم در قانون اساسی و با وجود تصویب سایر قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، در عمل مشاهده می‌شود که با گذشت سی و دو سال از تصویب این اصل، مفهوم دقیق پیشگیری، مبانی نظری حاکم بر آن و ساز و کارهای اجرایی و مدیریتی آن مشخص نیست و پیشگیری در کشور ما متولی خاص ندارد. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای و اسنادی و با هدف آسیب‌شناسی مقررات موجود در زمینه پیشگیری از بزهکاری به نحو امنیت‌گرا انجام شده و راهکارهایی را جهت برون‌رفت از این معضلات ارائه داده است. یکی از مسائل بسیار مهمی که در ادبیات حقوق کیفری، سیاست کیفری و جنایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، پیشگیری است. عبارت « پیشگیری بهتر از درمان و جبران است»، با وجود سادگی، در صورت رعایت معنا، تأثیر عمیقی در بهبود زندگی اجتماعی انسان خواهد داشت؛ زیرا انسان ذاتاً یک موجود پیشگیر است و چنانچه در یک روز مرتکب یک یا چند عمل ناهنجار و غیرقانونی شود، در موارد متعدد از بروز حوادث یا ارتکاب اعمال ناقض قوانین پیشگیری می‌کند.امروزه پیشگیری از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی، جزو سیاست‌های اصلی و کلان نظام‌های قضایی دنیاست و به ویژه با احراز ناکارآمدی پیشگیری کیفری یا واکنشی، دست‌اندرکاران قضایی و غیرقضایی همت خود را مصرف تدارک وسایل و راهکارهایی جهت پیشگیری از انحرافات کردند. در سطح جهانی، از سال ۱۹۷۰ میلادی و در کشور ایران، مفهوم مضیق پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۳۷۰ وارد گفتمان سیاست جنایی کشور شده است. البته تا پیش از آن، طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم، از وظایف مهم قوه قضائیه قلمداد شده بود، اما با وجود این سوابق تقنینی هنوز در ابتدای راه قرار داریم و آنچه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم انجام شده است، بیش‌تر «گسترش سیاست جنایی امنیت‌گرا بوده که بر اندیشه‌های جدید محافظه‌کارانه جرم‌شناسی استوار شده است.» (سید اصفهانی، ۱۳۸۸: ۴۲۷). در ایران، پیشگیری از وقوع جرم، نه عموماً به هدف اصلاح و بازپروری مجرمان و تبه‌کاران، بلکه بیشتر به خاطر حفظ نظم و امنیت در جهت حفظ دست‌آوردهای آن صورت می‌گیرد و در عمل، نهادهای پلیسی و نظامی متولی امر پیشگیری، هستند.
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۴
سوابق پژوهش ۵
فقش مراقبت در پیشگیری از تکرار جرم ۶
اقدامات اصلاحی – درمانی در کنار اقدامات مراقبتی که به منظور پیشگیری از تکرار جرم ۸
اقدامات نظارتی ناظر بر مکان ۱۰
شیوه های پیشگیری از وقوع جرم : ۱۰
انواع پیشگیری از جرم ۱۲
* پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary Prevention): ۱۳
* پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary Prevention): ۱۳
* پیشگیری ثالث یا سومین (Thertiary Prevention): ۱۴
* پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد (Short Term Prevention): ۱۴
* پیشگیری اجتماعی (Social Prevention): ۱۵
* پیشگیری رشد مدار (Developmental Preventio) یا زودرس (Early Prevention): ۱۶
* پیشگیری قضایی (Judicial Prevention): ۱۷
* پیشگیری انتظامی (Disciplinary Prevention): ۱۸
نگاهی به برخی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم سرقت ۱۸
استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب در منازل ۲۰
لزوم توجه به ریشه‌های سرقت ۲۰
تاکید بر اعمال سختگیری در اعطای مرخصی به مرتکبان سرقت ۲۱
شیوه های پیشگیری از وقوع جرم : ۲۲
عوامل وقوع جرم: ۲۳
سه پیش شرط برای ارتکاب جرم ۲۴
شرط دوم : مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم ۲۶
شرط سوم : وجود موقعیت مناسب. ۲۶
نتیجه گیری ۲۹
منابع. ۳۱

14000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها