سناریو و الگوی تدریس ریاضی پایه دوم جمع وتفریق اعداد سه رقمی باروش تدریس نوین

3 فوریه , 2020 بازدید: 327 دسته: قیمت: 3000 تومان

مقدمه:
با تغییر کتب درسی مبحث جدیدی در ریاضیات وارد شد به نام جمع و تفریق فرآیندی که زیربنای آن
از پایه ی دوم ابتدایی)جمع و تفریق اعداد سه رقمی( پایه ریزی می شود.
بر خلاف سالهای گذشته که در مبحث جمع و تفریق با انتقال، خیلی سریع به ارائه ی تکنیک میپرداختیم،
در جمع و تفریق فرآیندی نیازی به ارائه ی تکنیک انتقال از دهگان به یکان در تفریق و یا باالعکس در
جمع نیست.
به جای انتقال میتوان با روشهای مختلف در جمع و تفریق فرآیندی به جواب رسید. با استفاده از: وسایل، انگشت، چوب خط، محور، شکل، به صورت ذهنی و بهترین راه کمک گرفتن از جدول اعداد و حرکت رو به پایین و رو به جلو در جمع؛ رو به بالا و رو به عقب در تفریق است.
فهرست مطالب
مقدمه: ۷
معنی و مفهوم فرآیند: ۷
فواید جمع و تفریق فرآیندی: ۷
۵٫ قدرت محاسبهی ذهنی در جمع و تفریق را پرورش میدهد. ۷
آموزش جمع و تفریق فرآیندی دو عدد سه رقمی: ۷
نکته ی اوّل: ۸
نکته ی دوم: ۸
زمان بندی درس : ۸
برنامه ریزی برای تدریس ۹
• ویِِژگی های فراگیران: ۹
دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه ۹
رشداخلاقی ازنظرپیاژه: ۹
ـ رشد اخلاقی در این دوره از نظر کلبرگ ۱۰
ـ چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل ۱۱
ـ دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی ۱۲
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان : ۱۳
روش تدریس وضرورت آن: ۱۳
روش های ارزشیابی : ۱۳
• رسانه ها : ۱۵
• گروه بندی وچینش دانش آموزان : ۱۵
روش تدریس ۱۵
هدف کلی: ۱۶
اهداف جزئی: ۱۶
اهداف رفتاری: ۱۶
روش های تدریس: ۱۶
مواد و رسانه های آموزشی ۱۶
سنجش عملکرد(ارزشیابی پایانی): ۲۰
بهبود یادگیری وانتقال (تعیین تکالیف): ۲۰
منابع: ۲۰

3000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها