رابطه ضمان درک با غصب

20 آگوست , 2018 بازدید: 623 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان

چکیده:
در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع بوده و دو تکلیف دارد: یکی رد ثمن اعم از این که مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع بوده باشد و دوم تکلیف بایع به پرداخت غرامات مشتری جاهل به بطلان بیع. به دلیل افزایش تصاعدی قیمت املاک و کاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن و محدود کردن غرامات به مصداقهای مذکور در کتب فقها مانند عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات که مالک از مشتری دریافت کرده، مشتری را در وضعیتی خطرناک قرار می‌دهد زیرا از یک طرف مثل ثمن، قدرت خرید سابق را ندارد و از سوی دیگر مشتری توان خرید معادل مبیع را از دست داده است. در جهت مقابل بایع فضولی از پول مشتری استفاده کرده و به زیان وی دارا شده است وهمین امر راه سوء استفاده در معاملات املاک را باز کرده است، عدالت ظلم به مشتری را روا نمی‌بیند. انصاف به جبران آن حکم می‌کند و عرف آن را ضرر مسلم می‌داند. بر حقوق دان است که مبنای فقهی و حقوقی جبران خسارت را ارایه دهد. مقاله حاضر در مقام ارایه راهکارهایی است که تمام خسارات مشتری جاهل جبران شود.
فهرست مطالب
چکیده: ۲
مقدمه ۲
مفهوم ضمان درک: ۴
قلمرو ضمان درک بایع نسبت به استرداد ثمن ۸
کیفیت ضمان در غصب اموال قیمی ۹
قیمت روز غصب ۱۰
نظریه قیمت روز تلف شدن مال ۱۰
اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در ضمان قهری ۱۲
نگرشی برضمان درک مبیع در حقوق مدنی ایران ۱۳
قلمرو ضمان درک در حقوق ایران ۱۸
مبنای فقهی و حقوقی ضمان درک ۲۳
مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن: ۲۴
نتیجه‌گیری: ۳۵
منابع: ۳۸

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها