دزدهای دریایی و جایگاه ان در حقوق جزای بین الملل

23 دسامبر , 2020 بازدید: 48 دسته: قیمت: 35000 تومان

چکیده:
در سال ۱۹۵۸ حقوق عرفی موجود درباره دزدی دریایی براساس کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد به حقوق مدون تبدیل شد. پس از آن نیز در سال ۱۹۸۲ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و مشخصاً ماده ۱۰۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ مربوط به دزدی دریایی به تصویب رسید . کنوانسیون ۱۹۸۸ رم و پروتکل ضمیمه مربوط به امنیت دریانوردی نیز از جمله قوانین مربوط به دزدی دریایی می باشد.از طرفی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه ۱۸۵۱ خود برای برخورد با پدیده دزدی دریایی در سواحل سومالی به صراحت قلمرو تعقیب مجاز را باز هم توسعه و اجازه تعقیب دزدان دریایی از آب های دریای آزاد به آب های سومالی و از آن جا به سمت قلمرو سر زمینی را داده و کشورها را مجاز می دارد که جهت سرکوب دزدی دریایی و مسلحانه در دریا، تمامی اقدامات لازم را به عمل آورند و همکاری بین المللی مناسبی با هم داشته باشند در مقاله حاضر به پدیده دزدی دریایی از از جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل پرداخته می شود
کلیدواژه‌ها:
دزدی دریایی، حقوق بین الملل دریاها، جایگاه آن
فهرست مطالب
فهرست مطالب ۱
سابقه ی تاریخی دزدی دریایی ۳
دموکراسی دزدان دریایی ۱۳
دزدی دریایی با مجوز دولت (privateer or corsair) ۱۷
عصر جدید(پیشرفته) ۱۸
مسائل و مشکلات سیاسی ۲۱
تلاش های موفقیت آمیز در برابر دزدی دریایی ۲۲
مشهور ترین کشتی های دزدان دریایی ۲۲
دوران طلایی دزدی دریایی ۲۵
تعریف دزدی دریایی ۲۵
تفاوت دزدی دریایی piracy)) و دزدی دریایی دولتی privateering)) ۳۰
انواع دزدان دریایی ۳۰
عناصرمختلف جرم دزدی دریایی ۳۰
ماهیت و هدف ارتکاب دزدی دریایی ۳۴
مناطقی که دزدی دریایی انجام می شود ۳۷
نحوه سرقت ها ۳۷
حوزه های استراتژیک و مهم برای کشتی های ایرانی ۳۸
آغاز بحران ۳۸
خلیج عدن گذرگاه دزدان دریایی ۳۹
حمله دزدان دریایی ۴۰
موقعیت جغرافیایی سومالی و خلیج عدن ۴۰
علل شیوع پدیده دزدی دریایی در سومالی ۴۱
فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی ۴۲
اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی ۴۳
راه کارهای مبارزه با دزدی دریایی ۴۴
مناطق نا امن و پرخطر ۴۴
مرکز بین الملل دریایی ۴۵
پرچم کشتی ۴۶
مناطق خطرناک و ناامن دریایی ۴۷
روش های مقابله با دزدان دریایی ۴۷
نحوه عملکرد دزدان دریایی ۴۸
اقدامات سازمان های بین المللی ۴۸
مفادقطعنامه۱۸۵۱ ۴۸
محل استقرار کشتی های دزدیده شده ۴۹
اقدامات انجام شده توسط یگان های اعزامی به سواحل خلیج عدن ۴۹
اهداف دزدان دریایی ۵۰
معروف ترین دزدان دریایی جهان ۵۱
مراجع قانونی ۵۳
اقدامات مربوط به حفاظت و افزایش گشت زنی ۵۴
تفاوت دزدی دریایی و مهاجمان تجاری Commerce raiders)) ۵۵
قانون بین المللی ۵۵
اعمال صلاحیت بین المللی برای محاکمه ی دزدان دریایی سومالی ۵۷
برخی از مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی ۵۷
رویه قضایی کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی ۵۸
رویه قضایی ایالات متحده آمریکا در محاکمه ی دزدان دریایی ۵۸
رویه قضایی سایر کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی ۵۸
ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی ۵۹
تضمینات دادرسی منصفانه ۵۹
منع شکنجه و رفتار غیر انسانی توهین آمیز ۶۰
راه کارهای پیش گیری و مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن ۶۰
راه کارهای تقویت امنیت دریانوردی ۶۰
راه کارهای تکنولوژی ایمنی دریایی ۶۱
تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی ۶۱
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و دزدی دریایی ۶۱
پا نوشت ۶۲
منابع ۶۳

35000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها