درس پژوهی – کلمه پرسشی أین – عربی پایه هفتم متوسطه اول

18 دسامبر , 2019 بازدید: 234 دسته: , قیمت: 4000 تومان 3500 تومان

چکیده
در آموزشگاه متوسطه اول ….مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای دبیران چالش های هر پایه مشخص شد ودر پایان جلسه تصمیم گرفته شد که باتوجه به مباحث جذاب عربی پایه هفتم متوسطه اول آموزش عربی کلمه پرسشی أین به عنوان موضوع درس پژوهی انتخاب شود
ابتدادانش آموزان هدف انتخاب شدنداز اولیای دانش آموزان رضایت نامه جهت حضور در اجرای طرح اخذ گردید این دانش آموزان ….. نفر بودند . سپس ضمن تقسیم کار ومشخص نمودن نقش اعضاد گروه درس پژوهی بارضایت کامل همکاران جهت ایفای نقش وقیلمبرداری به شرح زیر انتخاب شدند . با همکاری گروه ۷نفره طرح درس اولیه باتوجه به سند تحول بنیادین تنظیم گردید .وسایل کمک آموزشی باهمکاری مدرس ودانش آموزان تهیه شد تاریخ بزگزاری تدریس اولیه مشخص وتدریس اولیه انجام شد.
بعداز انجام تدریس توسط مجری ……..توسط ناظرین حاضر در کلاس تدریس ایشان مورد نقد وبرسی قرار گرفت اشکالات کار مشخص شد وبا بازبینی فیلم توسط مدرس محترم اشکالات کار مشخص شد. سپس وباهمکاری اعضاءگروه طرح درس دوم تهیه روشها وراهکارهای نوین انتخاب ومجددا تدریس در کلاس صورت گرفت.
که الحمد الله باتوجه به تدریس اولیه وتحقق اهداف مورد نظر نتایج بهتری بدست آمد که نتیجه ی آن را می توانستیم در نحوه ی پاسخگویی دانش آموزان وارزشیابی پایانی مشاهده نماییم .
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول ۲
مقدمه ۳
تعیین مساله و انتخاب موضوع ۳
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی ۴
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله ۴
جدید و علمی بودن مسئله ۵
فصل دوم ۶
تعیین راهکارها در راستای حل مسئله ۷
بیان دلیل راهکار انتخابی ۷
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی ۷
توجه به تفاوت های فردی ۸
معنادار کردن یادگیری ۸
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی ۹
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی ۹
روش های نوین تدریس ۹
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) ۱۰
بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس ۱۰
تعیین فعالیت های متناسب با راه کار ۱۱
تعیین نقش و وظایف اعضا ۱۱
استفاده از افراد پایه ی پایین تر و بالاتر در انتخاب اعضای تیم ۱۲
برنامه تشکیل جلسات ۱۲
مشخصات کلی ۱۳
جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی ۱۴
طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای اول) ۱۵
فصل سوم ۱۷
ارائه درس (شماره ۱) ۱۸
فصل چهارم ۱۸
مراحل درس پژوهی ۲۴
تعیین نقش و وظایف اعضا ۲۵
فصل پنجم ۳۲
ارائه درس شماره (۲) نظام یاددهی و یادگیری طرح درس دوم ۳۳
میزان تحقق اهداف ۳۳
پیشنهادات ۳۳
محدودیت های پژوهش ۳۴
منابع ۳۴
پیوست ها ۳۶

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها