حقوق زن و چند همسری در حقوق ایران و کشورهای دیگر

۳۰ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 407 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان

چکیده
چند همسری به معنای اختیار کردن بیش از یک زن در نزد شارع، مقدس منوط به شرایط خاص و رعایت عدالت می باشد. این نوشتار ضمن تعریف چند زنی، وجود این پدیده در بین اقوام و ادیان و نظریات و علل آن را بررسی کرده است. به اعتقاد نگارنده تجدید فراش مرد موجب می شود که زن به آسیب هایی نظیر احساس شکست در زندگی، احساس تنهایی، بی اعتمادی و مشکلات اقتصادی و خانوادگی گرفتار شود، البته آمارها نشان می دهد که گرایش به چند همسری در حال کاهش است و مطابق نظر سنجی ها مخالفت با چند همسری بیش از موافقت با آن می باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت کاهش این پدیده و اثرات آن ارائه گردیده است.
فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۴
تعریف چند همسری ۴
چند همسری در ادیان و اقوام ۸
چند زنی در اقوام ۸
چند زنی در ادیان ۱۰
چند زنی در غرب ۱۱
چند زنی در مسیحیت ۱۱
چند زنی در اسلام ۱۳
چند زنی در جوامع فعلی ۱۵
انواع اقدام به چند همسری ۱۵
اقدام مخفیانه ۱۵
اقدام آشکار ۱۶
اقدام با توافق طرفین ۱۶
علل اقدام به چند همسری ۱۶
علل فردی ۱۷
عدم تهذیب نفس و خویشتنداری ۱۷
مقابله با طلاق و جدایی ۱۷
مبارزه با فساد اخلاقی ۱۷
علل خانوادگی ۱۸
ازدواج ناخواسته مرد با زن اول ۱۸
وجود رویه چند همسری در فامیل یا اقوام ۱۸
از کار افتادگی جنسی و جسمی زن ۱۸
ازدواج موقت مرد ۱۹
علل اجتماعی ۱۹
به رخ کشیدن پایگاه اجتماعی خود به دیگران ۱۹
نیاز به نیروی کار ۱۹
کاهش رعایت چارچوب ها در روابط زن و مرد ۲۰
عادی سازی چند همسری در رسانه ملی ۲۰
مارهای چندهمسری در ایران ۲۰
عکس العمل زن اول در برابر ازدواج مجدد مرد ۲۱
ناسازگاری در خانواده ۲۱
اقدام به طلاق ۲۲
همکاری و توافق ۲۲
بررسی تطبیقی چند همسری در جوامع مختلف ۲۵
حقوق زن در قوانین ترکیه ۳۱
چند همسری در حقوق ترکیه ۳۳
نظرات مخالفان چندهمسری ۳۴
علاوه بر اینها مطابق مقاله‌ای که در “ژورنال نیچر” ۳۶
نظرات موافقان چند همسری ۳۸
نتیجه گیری : ۳۸
منابع ۴۱

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها