حضانت اولاد و مسؤولیت تضامنی والدین از منظر فقه و حقوق موضوعه

۸ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 31 دسته: قیمت: 13000 تومان 12000 تومان

فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۴
١- مسؤولیت تضامنی والدینـ‌ در‌ حـضانت‌ ۵
١-١- مسؤولیت تضامنی والدین پیش از طـلاق ۸
١-٢- مسؤولیت‌ تضامنی والدین درحضانت پس از طلاق ۱۰
٢- مبنای مسؤولیت والدین ۱۲
٢-١- مبنای تقصیر‌ ۱۷
٢-٢- تـخلف از تعهد (تکلیف ) ۲۰
٣- ضمانت اجرای مسؤولیت والدین ۲۲
٣-١- ضمانت اجرای عرفی و اخلاقی (معنوی) ۲۴
٣-٢- ضمانت اجرای قانونی ۲۶
نتیجه ۳۱
کتابنامه : ۳۳

13000 تومان 12000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها