حسابداری مالی مدارس

4 فوریه , 2020 بازدید: 589 دسته: قیمت: 20000 تومان

چکیده
در ایران علیرقم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های مدارس در چند دهه اخیر ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی مفید و موثر را در این مورد می طلبد و خواستار یک تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه است . مطالعه سیر تکاملی تاریخی حسابداری در ایران و مقایسه آن با روند تکاملی این رشته در سایه کشورهای موید این نظر است.

نا آگاهی مدیران این موسسات به نحوه استفاده از گزارشهای مالی در اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و بموقع و اداره امور مالی سازمانهای مذکور به نحو مطلوب از یک سو و فقدان ارتباط و تفاهم منطقی میان استادان و مدرسان رشته حسابداری دانشگاهها و موسسات مراکز آموزش عالی و حسابداری به کار رفته شده در عمل یکی از دلایل این افت به شمار می آید و هر فردی که در ساختن یک سیستم تبحر یافت می کند سیستم کوچکی برای یک سازمان می سازد در صورتی که سازمانهای مشابه وجود دارد و می توان از سیستمهای مشترک استفاده کرد و باعث بالابردن روند کنترل و سرعت بخشیدن به امر حسابداری شود.

فهرست مطالب
فصل اول: ۸
کلیات تحقیق ۸
۱-۱- مقدمه: ۹
۱-۲- منابع نظری تحقیق ۹
فصل دوم: ۱۳
پیشینه تحقیق ۱۳
۲-۱- مدرسه : ۱۴
۲-۲- منابع مالی مدرسه: ۱۴
۲-۳- دوره مالی: ۱۵
۲-۴- حساب بانکی ۱۵
۲-۵- شورای مالی: ۱۶
۲-۶- ترکیب اعضای شورای مالی مدارس: ۱۶
الف -شورای مالی مدارس روزانه: ۱۷
۱-مدیر یا سرپرست مدرسه ۱۷
۲-رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه ۱۷
۳-نماینده شورای معلمان مدرسه ۱۷
ب -شورای مالی مدارس شبانه روزی و بزرگسالان: ۱۷
۱-مدیر یا سرپرست مدرسه (رئیس شورا) ۱۷
۲-نماینده شورای معلمین(مربیان پرورشی ،دبیران ، هنرآموزان ) مدرسه ۱۷
۳-نماینده کادر اداری (معاونین،دفترداران) مدرسه ۱۷
۴-حسابدارمدرسه که دارای پست سازمانی حسابدار باشد ۱۷
۵- نماینده سرپرستان شبانه روزی (در مدارس شبانه روزی) مدرسه ۱۷
ج-شورای مالی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش: ۱۷
۱-مدیر یا سرپرست مدرسه (رئیس شورا) ۱۷
۲-رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه ۱۷
۳-نماینده شورای معلمین و مربیان مدرسه ۱۷
۴-نماینده کادر اداری (معاونین،دفترداران) مدرسه ۱۷
۵-حسابدار مدرسه که دارای پست سازمانی حسابدار باشد ۱۸
۲-۷- سر فصل و عناوین حسابها: ۲۲
۲-۸- مصرف منابع مالی مدارس : ۲۳
۲-۹- کارپرداز: ۲۶
۲-۱۰- نحوه تنظیم اسناد هزینه کارپردازی: ۲۶
۲-۱۰- صورتحساب(فاکتور)یا برگ خرید: ۲۸
۲-۱۱- نحوه تنظیم قبض انبار: ۲۹
۲-۱۲- انباردار : ۳۰
۲-۱۳- حواله انبار(خروج کالا از انبار): ۳۱
۲-۱۴- قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب خرداد ماه ۱۳۴۸ ۳۶
۲-۱۵- موادی از قانون محاسبات عمومی کشور ۳۸
۲-۱۵- موادی ازآیین نامه اجرائی مدارس: ۴۰
فصل سوم: ۴۲
تشریح پروژه ۴۲
۳-۱- بیان مسئله ۴۳
۳-۲- هدف تحقیق ۴۴
۳-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴۴
۳-۴- نحوه تنظیم سند حسابداری ۴۹
۳-۵- چگونگی تهیه تراز عملیات از روی دفتر کل ۶۲
۳-۶- مزایای تراز چهار ستونی: ۶۳
۳-۷- عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی: ۶۷
فصل چهارم: ۷۷
نتیجه گیری ۷۷
نتیجه گیری ۷۸
منابع و ماخذ ۸۰

20000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها