جرایم رایانه ای در حقوق ایران

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 171 دسته: قیمت: 19000 تومان 15000 تومان

چکیده
جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است و برای آنکه جرم تلقی شود باید عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم فراهم باشد. کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت و کثرت ارتکابش مهمترین و شایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه و اینترنت محسوب می شود هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می شود اما رایانه و اینترنت کلاهبرداری را توام با کیفیات و شرایط غیر قابل انکاری می کنند که قانون گذاران ناگزیر به شناسایی جدید در کنار کلاهبرداری سنتی هستند. کلاهبرداری رایانه ای چون در دنیای جدید به نام دنیای مجازی رایانه و اینترنت (فضای سایبر) با امکانات بیشماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست و بلکه غالبا سیستم رایانه ای و نرم افزارهای آن است و بنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود.
فهرست مطالب
چکیده ۲
١- مقدمه ۳
تاریخچه جرایم کامپیوتری ۴
سابقه علمی پژوهشی : ۵
۱-۲- تعریف جرایم کامپیوتری : ۶
انواع جرایم رایانه ای : ۷
٢- تبیین‌ بحث ۱۸
٣- مفاهیم و کلیات‌ ۲۰
٣-١- مفهوم‌ کـلاهبرداری در لغـت ۲۰
۴- جرائم رایانه ای ۲۱
۵- تفاوت تحصیل با‌ بردن‌ مال ۲۲
۶- کلاهبرداری سنتی‌ ۲۵
٧- کـلاهبرداری اینترنتی ۲۶
٨- مـقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای ۲۸
نـتیجه گیری ۳۱
منابع ۳۴

19000 تومان 15000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها