جرائم مربوط به عدم رعایت ایمنی راهها و راه آهن

23 ژوئن , 2020 بازدید: 98 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان

چکیده
موضوع مورد بحث در این تحقیق بررسی تحلیلی جرایم مربوط به عدم رعایت ایمنی راهها و راه آهن می باشد. در کشور ما صیانت و ایمنی راههای ارتباطی توسط مقنن مورد توجه قرار گرفته است و با تصویب دو قانون اصلی یعنی قانون کیفر بزههای مربوط به راه آهن ( مصوب ۱۳۲۰) و قانون ایمنی راه ها و راه آهن ( مصوب ۱۳۴۹) و اصلاحات بعدی آن و همچنین با تصویب قوانین عام دیگری در قانون مجازات اسلامی به این مهم پرداخته است. هدف از این تحقیق جمع آوری و تحلیل و ارائه راهکارهای لازم در خصوص جلوگیری از وقوع جرایم مربوط به عدم رعایت ایمنی راهها و راه آهن می باشد که عمدتا شامل جرائم تخریب و مشتقات آن (تخریب عمدی و غیر عمدی ناشی از بی مبالاتی و غفلت)، سرقت وسایل و تأسیسات راهها و راه آهن، تجاوز به حریم راهها و اخلال در تردد وسایل نقلیه می باشد. با این توضیح که تاسیسات راهها و راه آهن که از اهمیت و پیچیدگی های فراوانی برخوردار است، نمی تواند در قالب یک یا چند ماده قانونی از قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گیرد و ضوابط و معیارهای لازم در این زمینه را تعیین نماید. به عبارت دیگر اهمیت بسیار زیاد وسایل و تأسیسات راهها و راه آهن مستلزم قوانین خاص و جامع است، همچنانکه قانونگذاران قبل از مقنن سال ۷۵ و بویژه مقننین قبل از انقلاب برای جرائم مربوط به تاسیسات عمومی با تصویب قوانین و مقررات خاص به صورت جداگانه به حمایت از این تاسیسات می پرداختند. شیوه و روش این تحقیق توصیفی است که با استفاده از منابع موجود در کتابخانه های مختلف و همچنین استفاده از سایتهای اینترنتی معتبر صورت گرفته است
کلمات کلیدی: ایمنی، راهها، راه آهن، تخریب، حریم
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۴
اهمیت تحقیق ۵
راه و پیشینه راهسازی ۶
پیشینه راهسازی ۶
راه آهن و پیشینه ی آن ۷
سابقه تقنینی ۹
لایحه قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹/ ۴ / ۱۱ ۱۱
ارکان مشترک تشکیل دهنده جرم تخریب ۱۲
عنصر قانونی ۱۵
عنصر مادی ۱۶
فعل ۱۶
ترک فعل ۱۷
موضوع تخریب ۱۹
تعلق مال به دیگری ۲۱
ایجاد فضرر ۲۳
عنصر معنوی ۲۴
عنصر معنوی بصورت قصد مجرمانه ۲۴
الف) سوء نیت معاهم ۲۴
ب) سوء نیت خاص ۲۷
ج) انگیزه ۲۸
ارکان اختصاصی تخریب وسایل و تاسیسات راهها و راه آهن ۲۹
عنصر قانونی ۳۲
تعیین حکم معتبر ۳۳
الف) قانون سابق عام است و قانون جدید خاص ۳۵
ب) قانون سابق خاص است و قانون جدید عام ۳۶
تجاوز به حریم راهها و راه آهن ۳۷
عنصر قانونی ۳۸
قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۴۰ ۳۸
نتیجه گیری ۴۰
منابع ۴۳

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها