جرائم جنسی در موازین حقوق ایران

۱۹ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1420 دسته: قیمت: 39000 تومان حجم فایل: 300kb

فصل اول: کلیات
بخش اول: تعریف و تاریخچه‌ مسایل جنسی در جامعه ایران ۶
۱- تعریف ۶
۲- تاریخچه مسایل جنسی در جامعه ایران ۷
بخش دوم: جرائم جنسی در حقوق ایران و فقه امامیه
۱- حدود ۱۵
۱-۱- زنا ۱۵
۱-۱-۱- تعریف زنا ۱۵
۱-۱-۲- زنا مستوجب قتل ۱۶
۱-۱-۳- زنا مستوجب رجم ۱۶
۱-۱-۴- زنا مستوجب جلد ۱۷
۱-۲- لواط ۱۸
۱-۲-۱- تعریف لواط ۱۸
۱-۲-۲- لواط مستوجب قتل ۱۸
۱-۲-۳- لواط مستوجب جلد ۱۹
۱-۳- مساحقه ۲۱
۱-۳-۱- تعریف مساحقه ۲۱
۱-۳-۲- مجازات مساحقه ۲۱
۲- تعزیرات ۲۲
۲-۱- آمیزش با جانوران ۲۲
۲-۲- نزدیکی با مردگان ۲۳
۲-۳- استمناء ۲۴
۲-۴- تقبیل ۲۴

فصل دوم:
۱- مقدمه ۲۶
۲- جرم جنسی در قوانین مدونه انگلستان ۲۷
۲-۱- تجاوزات جنسی بدون رضایت ۲۷
۲-۱-۱- زنای به عنف ۲۷
۲-۱-۲- حمله و یورش وقیحانه یا بی‌شرمانه ۲۹
۲-۲- مجموعه‌ای از جرائم جنسی که هدف از وضع آنها حمایت از اطفال آسیب‌پذیر است. ۲۹
۲-۲-۱- سوء استفاده جنسی از دختران زیر ۱۶ سال ۳۰
۲-۲-۲- عمل شنیع با اطفال ۳۰
۲-۳- جرائمی که هدف از جرم انگاری آنها حفظ ارزشهای اخلاقی است ۳۱
۲-۳-۱- زنا با محارم ۳۱
۲-۳-۲- افشاء ‌وقیحانه ۳۱
۲-۳-۳- لواط ۳۲
۳- تطبیق جرم جنسی در حقوق ایران و انگلستان ۳۲
فصل سوم: مجرمین جنسی از دیدگاه جامعه شناسی جنائی
بخش اول: ۱- جرم جنسی در گذشته و حال ۳۶
۱-۱- فرضیه میل جنسی ۳۶
۱-۲- تثلیت روانی ۳۸
۱-۳- جرایم جنسی در جوامع مختلف ۳۹
۱-۴- موازنه علمی و اخلاقی جرم جنسی ۴۰
بخش دوم۲– انواع مختلف انحرافات جنسی که شناسایی شده اند ۴۱
۲-۱- سادیسم بدنی ۴۱
۲-۲- مازوخیسم و خودآزاری ۴۳
۲-۳- دیگر آزاری و خودآزاری (سادومازوخیسم) ۴۵
۲-۴- انحراف بدن نمائی ۴۵
۲-۵- همجنس‌ گرایی ۴۶
۲-۶- انحراف چشم‌چرانی ۴۹
۲-۷- انحراف بت‌پرستی ۴۹
۲-۸- بچه بازی ۵۰
۲-۹- زنای با محارم ۵۰
۲-۱۰- تلذذ از ادرار دیگران ۵۲
۲-۱۱- انحراف حیوان بازی ۵۲
۲-۱۲- انحراف مرده پرستی ۵۳
۲-۱۳- عقده نرگسی (خود شیفتگی) ۵۳
۲-۱۴- انحراف مبدل پوشی ۵۳
۲-۱۵- انحراف میل به دزدی ۵۴
۲-۱۶- انحراف آتش افروزی ۵۴
۲-۱۷- سکس تلفنی ۵۵
بخش دوم: علل انحرافات و جرائم جنسی در حقوق ایران ۵۶
۱- محرومیت از ارضاء میل جنسی ۵۷
۲- سردمزاجی زن و ناتوانایی جنسی مرد در ارضاء زن ۶۰
۳- مشکلات اقتصادی (دفتر- بیکاری- گدائی) ۶۳
۴- از هم پاشیدگی خانواده ۶۶
۵- روابط عاطفی خارج از قید و اجتماعی ۶۸
۶- روابط خصمانه بین دختر و پسر ۷۱
۷- عدم اطلاع صحیح از مسایل جنسی ۷۳
۸- تمکن زیاد ۷۶
۹- اختلاف سنی زوجین ۷۷
۱۰- الکلیسم ۷۹
۱۱- اعتیاد به مواد مخدر ۸۰
بخش سوم: ذکر چند نمونه مصاحبه با مرتکبین زنا و لواط ۸۳
۵-۲- مجرمین فراموش نشدنی تاریخ جنائی ۹۰
بخش چهارم: ۹۹
۱- مقدمه ۹۹
۲- بررسی تحقیقات خارجی ۹۹
۳- بررسی تحقیقات داخلی ۱۰۸
فصل چهارم: کلیات تحقیق ۱۱۲
۱- مقدمه ۱۱۳
۲- طرح مسئله ۱۱۳
۳- اهداف از تحقیق ۱۱۴
۴- حیثیت تحقیق ۱۱۴
۵- پیش فرضها ۱۱۵
فهرست منابع ۱۱۷

39000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها